logo

Søk

Kronikk: Menneskene bak tallene

Barn med atferdsvansker møter oftere problemer senere i livet. Vi har ikke råd til å la være å hjelpe dem, skriver Truls Tømmeraas og John Kjøbli i Dagsavisen.

Illustrasjonsfoto: ColourboxI kronikken Menneskene bak tallene, retter Truls Tømmerås og John Kjøbli fra Atferdssenteret oppmerksomheten mot barn med atferdsproblemer og viktigheten av tidlig innsats. Tidlig innsats lønner seg, både økonomisk og menneskelig, og vi har tilgjengelige tiltak vi vet har god effekt. Vi har ikke råd til å la være å hjelpe dem, er det klare budskapet fra kronikkforfatterne. Her følger noen utdrag fra kronikken:

Marginalisering og utenforskap

Vi har forskning som klart viser at halvparten av barna som viser atferdsvansker tidlig i livet, senere sliter med overgangen til voksenlivet. De står både i fare for å mislykkes i skolen og å havne utenfor arbeidslivet. Videre vet vi at man kan minske frafall i videregående skole ved å redusere atferdsvansker på tidligere klassetrinn.

Tidlig innsats er lønnsomt

Siden barn med atferdsvansker har forhøyet risiko for å havne utenfor det produktive samfunns- og arbeidslivet, har dette også samfunnsøkonomiske implikasjoner. Nobelprisvinner i økonomi, James J. Hackman har regnet seg fram til at tidlige tiltak for risikoutsatte grupper kan gi store økonomiske avkastninger, og at gevinsten avtar jo eldre barna blir før tiltak settes inn. Tidlige intervensjoner for barn med atferdsvansker lønner seg altså ikke bare på det menneskelige plan, men også samfunnsøkonomisk.

Vi må investere i barna

I fjor ga Folkehelseinstituttet ut en rapport som viser at bare en liten andel av barn med atferdsproblemer får hjelp. Videre finnes det flere forskningsbaserte tiltak tilgjengelig som vi vet har effekt for å redusere atferdsvansker. Har vi råd til å stå på sidelinjen å se på at barn faller utenfor, når vi har tiltak tilgjengelige som vi vet hjelper?

 

Kronikkforfatterne: Stipendiat Truls Tømmeras (t.v.) og forsker John Kjøbli, begge fra Atferdssenteret.

Hele kronikken kan du lese hos Dagsavisen.no: Menneskene bak tallene.


Kilde: Dagsavisen.no
Illustrasjonsfoto: Colourbox

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring