logo

Søk

Kunnskap om barns evner til refleksjon

Hvordan kan voksne hjelpe barn til å bedre forstå komplekse sammenhenger? Internasjonale samarbeidspartnere besøkte NUBU denne uken i forbindelse med studien Children's Information Seeking (ChInfoSeek), og holdt foredrag om nettopp dette.

Den 4. juni hadde NUBU besøk av professorene Paul Harris (Harvard University), Samuel Ronfard (University of Toronto) og Francisco Pons (Universitetet i Oslo). De samarbeider med Imac Zambrana (NUBU) på studien Children's Information Seeking (ChInfoSeek).

ChInfoSeek-prosjektet er et tverrfaglig prosjekt og involverer både norske og internasjonale forskere innen utviklingspsykologi, språk og utdanning. Prosjektet kombinerer data fra NUBUs longitudinelle studie Barns sosiale Internasjonale samarbeidspartnere: Denne uken hadde NUBU besøk av Professorene Paul Harris (Harvard University), Samuel Ronfard (University of Toronto) og Francisco Pons (Universitetet i Oslo) som samarbeider med Imac Zambrana (NUBU) på studien Children's Information Seeking (ChInfoSeek). Foto: Kristin Horn Talgø.utvikling (BONDS) med data fra nye undersøkelser med barn i ulike læringssituasjoner. 

Barns evner til refleksjon og fantasi

I anledning besøket, holdt Harris og Ronfard hver sin gjesteforelesning. Ronfard presenterte sin forskning som viser hvordan forklaringer og refleksjoner hjelper barn slik at de endrer intuitive og feilaktige forståelser av komplekse og vanskelige temaer.

Harris på sin side presenterte hva vi vet om hvordan barns evne til å forestille seg ting (deres forestillingsevne) i tidlig alder i stor grad er basert på hva barna har konkrete erfaringer med, og så gradvis blir mer abstrakt.

Bidra til å ta reflekterte valg

Han snakket også om hvordan forklaringer og forestillingsevne kan være viktig for å endre barns atferd.

Imac Zambrana, forsker ved NUBU og prosjektleder for ChInfoSeek, sier dette er kunnskap som også kan ha betydning for arbeid med atferdsintervensjoner

–  Man kan tenke seg at det er først når barn virkelig forstår hvordan ting henger sammen at de kan anvende denne argumentasjonen og kunnskapen, og ta reflekterte valg om sin atferd.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring