logo

Søk

Kunnskapsutveksling mellom NUBU og Australia

David Poynter fra den australske organisasjonen Anglicare besøkte NUBU for å utveksle kunnskap og erfaringer med tiltak rettet mot utsatte barn og unge, familien som helhet og samspillet mellom tjenester.

I dag besøkte David Poynter, daglig leder i Anglicare, Victoria, NUBU. Anglicare er en tjenesteleverandør i delstaten Victoria i Australia. De leverer tjenester innenfor blant annet barnevernet, foreldrerådgivning, fosterhjem og krisehjelp. 

Organisasjonen har prøvd ut metoder som FFT (Funksjonell familieterapi), MST (Mulitsystemisk terapi), TFCO (Treatment Fostercare – Oregon), i tillegg til andre metoder. Hensikten med besøket ved NUBU var å få innsikt i kjernekomponenter i metoder som har vært testet og evaluert, og funnet virksomme, og hvordan de tas i bruk i utvikling av nye metoder. 

Dette er en tilnærming NUBU bruker i metodene MATCH (Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, Trauma and Conduct Problems), KOBA (Kunnskapsoverføring i barnevernet), og i utviklingen av det nye tiltaket Støtte til mestring, som er en videreutvikling av TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko). 

Utveksling av kunnskap: David Poynter fra den australske organisasjonen Anglicare besøkte NUBU for å utveksle kunnskap og erfaringer med tiltak rettet mot utsatte barn og unge. Foto: Kristin Horn Talgø.

Viktig å utveksle kunnskap og erfaringer

Poynter understreket betydningen av at organisasjoner som arbeider med utsatte barn, unge og familiene deres samarbeider, og utveksler kunnskap og erfaringer på tvers av landegrenser. På samme måte som NUBUs metoder søker å hjelpe barn og unge gjennom å hjelpe foreldre og familier til å fungere godt i hverdagen, arbeider Anglicare ut fra en målsetting om å hjelpe familier slik at det ikke skal bli nødvendig å plassere barn og unge utenfor hjemmet.

Anglicare er også svært opptatt av at de ansatte som arbeider med tiltakene deres har evne til å se styrkene til familiene, og ikke bare risikofaktorene. De arbeider også mye med å evaluere tiltakene for å kunne vite om tiltakene de gir faktisk er effektive og virksomme for barna og familiene som mottar dem. 

– Vi ønsker at myndighetene skal bli mer opptatt av resultatene av tiltakene, heller enn hvor mange som får tiltaket. Det hjelper ikke at mange familier mottar tiltak, hvis ikke tiltakene virker slik de er ment. Derfor er det nødvendig å hente inn data og evaluere tiltakene vi bruker, sa Poynter. 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring