logo

Søk

Kurs om mobbeforebygging

Atferdssenteret inviterer til dagskurs om mobbeforebygging 22. januar. Kurset passer for lærere, ledere, rektorer og andre ansatte i grunnskolens barnetrinn.

Innhold: Kurset vil gi deltakerne innføring i noen enkle strategier og verktøy for å forebygge og redusere mobbeatferd i skolen. Verktøyene skal kunne benyttes av både elever og ansatte for å hindre at mobbing gis positiv oppmerksomhet, samt redusere sannsynligheten for at mobbing opprettholdes. Kurset vil ta for seg:
 Bakgrunn og innhold i mobbeforebyggende tiltak

 Konkrete strategier og verktøy for å håndtere mobbing

 Veiledning og opplæring til ansatte og elever

 

Kursinnholdet er basert på undervisningsopplegget Bully Prevention in Positive Behavior Support (S. Ross, R. Horner, B. Stiller 2009).

Målgruppe: Lærere, ledere, rektorer og andre ansatte i grunnskolens barnetrinn, samt SFO/AKS. Vi anbefaler å delta med flere deltakere fra samme skole, slik at det blir lettere å videreføre kunnskap til kolleger og elever i etterkant av kurset.

 

Om kursholder: Frode Heiestad har jobbet som lærer i 18 år, i både barneskole, ungdomsskole og i spesialskole for ungdom med atferdsproblemer. Siden 2007 har han jobbet med ferdighetstrening i det forebyggende kommuneprogrammet TIBIR – Tidlig innsats for barn i risiko. Videre har han vært aktiv i arbeidet med den skoleomfattende modellen PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen siden 2008, tidligere som veileder, nå som spesialrådgiver og PALS-ansvarlig ved Atferdssenteret.
 

Tid: Torsdag 22. januar 2015, kl. 09.30 – 15.30
Sted: Atferdssenterets møtelokaler, Essendrops gate 3 (1. etg), Oslo
Pris: 700,- inkl. lunsj + manualen Mobbeforbyggende innsats for grunnskolens barnetrinn
Påmeldingsfrist: 15. januar 2015
Kursansvarlig: Inger-Hege Kristiansen


 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring