logo

Søk

Kvaliteten på PMTO-opplæringen opprettholdes

PMTO-behandlingen gir gode resultater – og benyttes stadig mer i hjelpeapparatet. Etter flere års erfaringer, er spørsmålet: Har opptrappingen av PMTO også en slagside?

Nei, faktisk ikke. Atferdssenteret har lyktes i sin implementeringsstrategi. En har opprettholdt kvaliteten i opplæringen av behandlerne. Barna får det bedre.

Dette framgår av en fagartikkel i Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, publisert nå i romjulen. Studien stiller to sentrale spørsmål: Hvordan påvirker stor-skala implementering egenskaper ved terapeuter og ved målgruppen som behandles? Blir effekten av PMTO redusert når programmet implementeres bredt i det norske velferdssystemet?

Tilsvarende problemstillinger er lite studert tidligere og funnene er desto mer aktuelle. Også siden de står i kontrast til hva en kunne vente å finne ut fra foreliggende implementeringslitteratur, som rapporterer om opptil femti prosent svekkelse av kvaliteten på foreldretreningsprogram ved implementering i stor skala, om implementeringen vokser utover det som er håndterbart.

Atferdssenterets studie viser derimot at effektene av PMTO ikke blir svekket av den brede implementeringen her i Norge. Hvorfor? Kvaliteten på implementeringen kan synes å være alfa og omega.

Hva er PMTO?

PMTO – Parent Management Training – Oregon – er et individuelt behandlingstilbud, forankret i sosial læringsteori, for foreldre til barn med sammensatte og alvorlige atferdsproblemer. Målet med foreldretreningen er å fremme effektive foreldreferdigheter som kan redusere og hindre framtidig eskalering av problematferd hos barnet.

Tidligere studier viser at foreldretreningsprogrammet PMTO gir gode resultater.

Implementeringen utslagsgivende

Studien viser gjennomgående at PMTO har god effekt også når programmet implementeres bredt i det norske hjelpeapparatet. Studien viser også at terapeutenes bakgrunn og barns problematferd blir mer variert når omfanget av PMTO øker. Til tross for denne variasjonen, ser det ut til at PMTO fungerer like effektivt når det gjelder å redusere barns problematferd.


Forskerne bak studien: Truls Tømmeraas og Terje Ogden

Funnene underbygger viktigheten av å ha en sentral organisasjon som kan bygge opp og ivareta en  helhetlig og støttende infrastruktur – og som kan holde programkvaliteten oppe også gjennom et økende antall terapeuter og klienter. En god infrastruktur støtter kjernekomponentene innenfor implementering. Både på kompetansenivå – som rekruttering, opplæring, veiledning og oppfølging – og på organisasjonsnivå, som datasystemer, teknisk støtte og – ikke minst – kvalitetskontroll.

Langsiktighet og forutsigbarhet

Langsiktig finansiering og forutsigbarhet er en viktig forutsetning for denne type implementeringsstøtte. Om en skal lykkes, trengs det en infrastruktur som kan støtte spredning av evidensbaserte programmer og intervensjoner i stor skala. Det gjelder å finne en god balanse mellom programintegritet og lokale tilpasninger, samt å monitorere og evaluere de helsemessige gevinstene.
 

Portrettfoto: Atferdssenteret
Illustrasjon:
Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research

Tømmeraas, T., & Ogden, T. (2015). Is there a scale-up penalty? Testing behavioral change in the scaling up of Parent Management Training in Norway. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 1–14.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring