logo

Søk

Med barna inn i skolen

Undersøkelsen Barns sosiale utvikling fortsetter. Etter å ha fulgt barna fra de var små, også gjennom barnehagen, er nå det store spørsmålet: Hvordan vil det gå med dem i skolen?

De godt over tusen barna som deltar i undersøkelsen, er blitt fulgt opp fra de var bare seks måneder gamle. Prosjektet har allerede samlet inn store mengder data om barnas sosiale utvikling; om emosjoner, språk, motorikk og om samspillet med foreldrene − og om samspillet med små og store i barnehagen. Familiene som bidrar til Barns sosiale utvikling kommer fra Drammen, Porsgrunn, Tinn, Bamble og Skien.

Prosjektet startet i 2006, i regi av Atferdssenteret.

Foreldreintervjuer

I disse dager går startskuddet for skoleundersøkelsen, og da i form av intervjuer med førsteklassingenes foreldre. De samme foreldrene har stilt opp jevnlig med informasjon om sine poder fra barna var helt små, gjennom å bidra til observasjoner, intervjuer og gjennom å besvare spørreskjema.

Spørsmålene er mange

Overgangen fra barnehage til skole kan være utfordrende for mange barn, og spørsmålene er mange i denne intervjurunden.

Hva er det som gjør at noen klarer seg godt på skolen, mens andre sliter med å henge med? Er det barna som var mest sosiale i barnehagen som siden blir de skoleflinke? Hva kjennetegner dem som klarer seg godt i skolen? Hva med dem som ikke klarer seg like godt?

Last ned brosjyren Klar, ferdig skolestart!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring