logo

Søk

Mobbing og postraumatisk stress

Mobbing kan kanskje føre til posttraumatisk stressforstyrrelse. Det er i alle fall en sterk sammenheng mellom det å bli utsatt for mobbing og symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse.

Forskning viser at eksponering for mobbing, både i skolen og i arbeidslivet, er en traumatisk opplevelse som har konsekvenser for både psykisk og fysisk helse hos den som er utsatt.

Dette framgår av en ny litteraturgjennomgang og metaanalyse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). En kortere sak ble dessuten publisert i VG og på VG Nett.

Litteraturgjennomgang
Litteraturgjennomgangen ble utført som et samarbeidprosjekt mellom forskere fra Universitetet i Bergen, BI og Atferdssenteret. Fra Atferdssenteret deltok Thormod Idsøe, som for øvrig her leder evalueringen av «Mestringskurs for ungdom».

Hva er posttraumatisk stressforstyrrelse?
Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig, gjerne kronisk tilstand, som kan oppstå etter alvorlige eller langvarige psykiske traumer slik som ulykker, krig og fysiske overgrep. Lidelsen kjennetegnes ved stadig flashbacks av den skremmende hendelsen, både i våken tilstand og i søvne. Mange er plaget med irritabilitet, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og humørsvingninger.

Hvem rammes?
Rundt én prosent av befolkning lider til enhver tid av posttraumatisk stressforstyrrelse. Blant soldater som har vært i krig og blant katastrofeofre er hyppigheten mellom ti og tjue prosent, mens voldtektsrammede ligger mellom tretti og førti prosent.

I den nylige litteraturgjennomgangen framgår det at nesten seksti prosent (57 %) av dem som har vært mobbet viser symptomer på posttraumatisk stress.

Eksisterende forskningslitteratur
Et problem ved eksisterende forskning er at samtlige studier hadde samme måletidspunkt for både mobbing og posttraumatisk stress. En kan derfor ikke trekke noen slutninger om årsaker. En kan verken si om mobbing fører til symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse eller om dem med posttraumatisk stressforstyrrelse har økt sannsynlighet for å oppleve seg som mobbet.

Sterk og tydelig sammenheng
Men selv om en ikke kan fastslå årsaker, kan en uansett fastlå en sterk og tydelig sammenheng mellom mobbing og symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse.

Det må mer forskning til for å forstå hvordan mobbing er relatert til symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse.

Kilde: Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nielsen, M. B., Tangen, T., Idsøe, T., Matthiesen, S. B., & Magerøy, N. (2015). Post-traumatic stress disorder as a consequence of bullying at work and at school. A literature review and meta-analysis. ScienceDirect 21, 17–24.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring