logo

Søk

MST vurdert av Ungsinn

Tiltaksportalen Ungsinn har vurdert tiltaket Multisystemisk terapi (MST).

Tiltaket MST (Multisystemisk terapi), som nå er vurdert av panelet i Ungsinn, er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom i alderen 12−18 år, som har alvorlige atferdsproblemer.

I Ungsinn er tiltaket klassifisert som funksjonelt virksomt på evidensnivå 3, det nest høyeste nivået i Ungsinn. Dette betyr at det er sterke indikasjoner på at tiltaket virker etter hensikten.

Grundig beskrevet

I vurderingen legges det vekt på at tiltaket er grundig beskrevet, at metodene som benyttes er forankret i allment aksepterte teorier og at tiltaket har gode implementeringsstrategier og kvalitetssikringsrutiner.

Effekten

Effekten av MST er undersøkt i én norsk studie. Her fant man at etter avsluttet behandling hadde ungdommene som mottok MST mindre emosjonelle vansker enn de som mottok ordinær behandling. 91 % av ungdommene bodde hjemme, mot 58 % av dem som mottok ordinær behandling.

Etter to år

Etter to år fant man at ungdommene selv rapporterte mindre kriminell atferd, foreldre og lærere rapporterte mindre emosjonelle vansker og lærer rapporterte mindre problematferd, sammenliknet med dem som fikk ordinær behandling.

Kilde og Illustrasjonsfoto: www.ungsinn.no

Les hele vurderingen på ungsinn.no      

Les mer om MST

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring