logo

Søk

Narvik kommune satser på TIBIR

11 kommunalt ansatte i Narvik kommune har nylig gjennomført kurs i TIBIR-foreldrerådgivning (Tidlig innsats for barn i risiko).

Kurset i TIBIR-foreldrerådgivning har gått over ni dager. Kursdeltakerne var ansatte fra helsestasjon, barnehage, skole, barnevern, integreringsenheten og lulesamisk senter. TIBIR i Narvik: Kursdeltakerne opplevde kurset som et konkret og nyttig veiledningsverktøy. Foto: NUBU.

Deltakerne meldte tilbake at de opplevde kurset som et veldig konkret og nyttig veiledningsverktøy.

TIBIR-foreldrerådgiverne vil gi veiledning til familier med barn i alderen 3-12 år som viser tegn til begynnende atferdsvansker og /eller der foreldrene sliter med å ha en tilfredstillende struktur og oppfølging av barna. Målsettingen er å motivere og lære foreldre til å ta i bruk foreldreferdigheter som kan snu et begynnende fastlåst samspill.

Det var PMTO-terapeuter fra Narvik kommune Hege Hunstad og Lise Aanes Andersen, samt PMTO-terapeut Line Mikalsen fra Familievernkontoret som stod for opplæringen.

PMTO-konsulent i region nord Kristin Richardsen bidro på de siste to kursdagene like før påske.

Narvik kommune har blant annet tilbud om PMTO-behandling og TIBIR-foreldrerådgivning til foreldre og til grupper av foreldre.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring