logo

Søk

Nasjonal fagkonferanse blir NUBU-konferansen

NUBUs Nasjonale fagkonferanse bytter navn til NUBU-konferansen. Konferansen er fortsatt en fagkonferanse for forskere og praktikere i hele landet som jobber innenfor fagfeltet utsatte barn og unge.

Årets fagkonferanse holdes 26. – 27. november på Oslo Kongressenter. Tema er «Mangfold og inkludering - Flere veier til bedre psykisk helse hos barn og unge.» Illustrasjonsbilde: Colourbox

I år har vi gleden av å ha Barneombudet Inga-Bejer Engh til å åpne konferansen, og Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, holder åpningsforedraget basert på Stoltenberg utvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Bekreftede hovedforelesere så langt er Tracy Vaillancourt, professor ved University of Ottawa, en av de ledende forskerne på feltet victimization/bullying. Professor Eli Lebowitz, fra Yale University, vektlegger spesielt familiedynamikk og foreldrenes rolle i forbindelse med angstlidelser hos barn og unger. Fra Kripos kommer Helge Haugland som vil snakke om Kripos rapporten om barn og unge som seksualovergripere. Ivar Frønes, seniorforsker ved NUBU, holder årets avslutningsforedrag.

NUBU-konferansen vil også har flere eksterne foredragsholdere til parallellsesjonene fra ulike institutter og prosjekter. Samtidig vil konferansen inneholde sesjoner med forskere og praktikere fra NUBU.

Hvordan forebygge utenforskap? 

 For barn og unge som faller utenfor barnehage, skole, fritidsaktiviteter, venner og familien blir konsekvensene store. Årsakene og sammenhengene som fører til marginalisering er komplekse. Det kan blant annet være relatert til utestengelse og mobbing på skolen, engstelse og tristhet, og sosial ulikhet. Kravene til suksess i skolen, og livet ellers, fører også til dårligere psykisk helse for mange. 

​Årets konferanse ønsker å belyse temaet utenforskap for barn og unge. Hvilke tiltak finnes eller bør iverksettes for å møte disse utfordringene og fremme bedre psykisk helse hos barn og unge?

​Konferansen vil videre belyse hvordan vi kan forebygge utenforskap, og fremme inkludering og mangfold.

Program, påmelding og nærmere detaljer om NUBU-konferansen blir lagt ut fortløpende på www.nubukonferansen.no.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring