logo

Søk

Nasjonal PMTO-opplæring hos NUBU

Denne uka er det opplæring for rundt femti PMTO-terapeuter fra hele landet. Dette er første gang vi har opplæring for PMTO-terapeuter fra alle regioner samlet på én og samme tid.

− Det er en gave å få lov til å være med på et opplegg med så mye undervisning og veiledning, sier Silvia Thorud, Region Øst, som til daglig jobber med tiltak i barneverntjenesten i Nesodden kommune. Thorud veileder foreldre i forbindelse med ungdom og skolefravær – som en del av LOS-prosjektet, rettet mot ungdom med risiko for skolefravær. 

Opplæring, veiledning og praksis som PMTO-terapeut foregår parallelt og varer ca. halvannet år fra oppstart til frist for sertifisering. Omfanget av opplæringen består av 21 kursdager over en periode på ca. ett år, fordelt på en basisuke (fem dager) og seks arbeidsseminarer på to–tre dager. 

FOTO: Både Silvia Thorud og Mats Angell opplever PMTO-opplæringen som et positivt opplegg.

Tett oppfølging

Denne uken på NUBU er basisuken og legger grunnlaget for den videre opplæringen. Målsettingen med opplæringen er å gi deltakerne teoretisk og praktisk kompetanse i de ulike komponentene i PMTO-behandlingen, i kliniske ferdigheter og i rollen som terapeut.

Thoruds førsteinntrykk av opplæringen som PMTO-terapeut er at det er et omfattende opplegg med gode muligheter for personlig og faglig utvikling i arbeidet. 

− Jeg synes det er positivt at vi blir fulgt så tett med veiledning. Når vi skal lære nye ting, er det viktig med god oppfølging for å bli trygg i arbeidet. 

I opplæringsperioden må PMTO-terapeutene arbeide med minst fem familier. Det er opplæringsveiledning i gruppe én dag annenhver uke fram til sertifiseringen. Veiledningen er basert på filmopptak av timene med familiene.

Mats Angell fra Region Nord er sosionom og jobber i Beiarn og Saltdal barneverntjeneste. Også han hadde her sin første oppplæringsdag som PMTO-terapeut. For sin del opplever han at det kan bli utfordrende å rekruttere familier til å være med i opplæringsperioden hans. Samtidig synes han det er kjekt å få opplæring som PMTO-terapeut.

− Det er flott å få lære gode verktøy til å hjelpe familier, sier Angell. 

Forskningsbasert metode

Kombinasjonen av undervisningsdager, klinisk arbeid, veiledning og egenstudium tilsvarer ca. 40 prosent stilling i opplæringsperioden. For å bli sertifisert må deltakerne levere fire filmopptak av forhåndsbestemte temaer fra behandlingen.

Thorud gleder seg til resten av opplæringen som PMTO-terapeut, men ser samtidig at det krever mye. Derfor er hun glad for at opplegget er utarbeidet ut fra hva man ser har effekt.

− Vi får mye igjen for det faglige, det er betryggende at det er forskningsbasert og ikke basert på tilfeldigheter. 

På spørsmål om hva hun synes blir utfordrende, tenker hun at det vil kreve planlegging og struktur.

− Jeg må sette av tid til å gjennomføre det. Det gjelder ikke bare de familiene jeg skal rekruttere som en del av opplæringen, men også å få det inn som en integrert del av arbeidet mitt med familier.

Vedlikehold

Målgruppen for opplæringen som PMTO-terapeuter er ansatte med minimum tre års utdanning fra universitet/høyskole i helse -, sosial- eller pedagogiske fag, som psykolog, helsesøster, spesialpedagog eller barnevernspedagog. 

Etter at deltakerne er sertifisert som PMTO-tearpeuter må de vedlikeholde sertifiseringen gjennom konitunerlig arbeid med saker, minimum to saker per år. De må også delta i fordypningsveiledning i gruppe, minimum åtte dager per år, i en periode på to år etter sertifisering. Etter endt fordypningsveiledning, kreves det deltakelse i velikeholdsveiledning, minium tre dager per år, og etterutdanningsseminar, som består av to dager per år. 

Ønsker du å vite mer om opplæring og arbeid som PMTO-terapeut, les mer her. Du kan også lese om PMTO som intervensjon.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring