logo

Søk

Nøkler til endring

Når Norsk psykologforening denne uka arrangerer sin årlige psykologikongress, er gjennomgangstonen «Nøkler til endring». Atferdssenteret er representert ved hele to plenumsforedrag.

Hva skal til for å løse opp fastlåste mønstre på individ- og samfunnsnivå? Hvilke prosesser skaper nødvendig stabilitet og grunnlag for endringer? Plenumsforedragene på kongressen vil handle om temaer som aksept og forpliktelse, eksponering, atferdsproblemer og den terapeutiske kultur.

På kongressens første dag, 3. september, vil Atferdssenterets forskningsdirektør, Terje Ogden, holde plenumsforedraget «Atferdsproblemer blant barn og unge: Status og framtidsperspektiver på utvikling, forebygging og behandling».

Neste dag er det forskerne Ane Nærde og Harald Janson som inntar scenen med plenumsforedraget: «Barns sosiale utvikling – funn fra en longitudinell studie om atferdsproblemer og sosial kompetanse».

Av gjeve utenlandsgjester er Steven C. Hayes og Michelle G. Craske.

Sosialmedisiner Per Fugelli vil åpne kongressen med et halvtimelangt foredrag. Ordfører Fabian Stang vil representere Oslo kommune under åpningen. Også H. K .H. Kronprinsesse Mette-Marit har tilsagt sitt nærvær – i egenskap av høy beskytter for Rådet for psykisk helse, og engasjert i ulike spørsmål knyttet til psykiske lidelser.

Les mer om årets psykologikongress på Norsk psykologforenings egne nettsider.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring