logo

Søk

NUBU bidrar med kunnskap i Europarådets barnerettskomité

Knut Taraldsen og Dagfinn Mørkrid Thøgersen fra NUBU var blant de inviterte innlederne på en regional diskusjonsdag i Europarådet for å belyse menneskerettslige forhold ved omsorgsovertakelser.

FN's barnerettskommisær har hvert år diskusjonsdager med Europarådet om barnerettskonvensjonens konsekvenser for lovgivning og policy for medlemslandene. Årets tema er barns rettigheter og «alternative care».

I forkant av dette arrangerte nylig Europarådets barnerettskomité en regional diskusjonsdag i Europarådet for å belyse menneskerettslige forhold ved omsorgsovertakelser, samt beste praksis og standarder for å møte disse utfordringene. Flere fagpersoner fra de europeiske landene var invitert til å fortelle om hvordan de jobber med dette, og fra Norge bidro Knut Taraldsen og Dagfinn Mørkrid Thøgersen fra NUBU. De ga en presentasjon om familiebaserte programmer for barn og ungdom med atferdsvansker som har som mål å hindre plassering utenfor hjemmet, og fortalte om hvordan dette er løst i Norge. Blant annet la de vekt på hvordan effektive behandlingsmetoder alltid må kombineres med høy implementeringskvalitet, og viste til NUBUs kunnskap og erfaringer med metoder som MST (Multisystemisk terapi) og PMTO (Parent Management Training – Oregon) i Norge.

Her finner du mer informasjon og tilgang til presentasjonene fra diskusjonsdagen:
https://www.coe.int/en/web/children/regional-discussion-childrens-rights-in-alternative-care#%7B%22100073708%22:[0]%7D

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring