logo

Søk

NUBU-forsker innvilget Fulbright-stipend

Tone Hermansen er tilknyttet forskningsprosjektet «Children’s Information Seeking» (ChInfoSeek). Hun fikk nylig midler fra Norges forskningsråd og Fulbright-stiftelsen til å arbeide med deler av prosjektet ved Harvard University våren 2018 og 2019.

Internasjonalt samarbeid: Tone Hermansen skal arbeide med ChInfoSeek ved Haravard i 2018 og 2019. Foto: Tron Trondal, UiOChInfoSeek-prosjektet har sentrale samarbeidspartnere ved Harvard- og Boston University og er ledet av Imac Zambrana. 

Det overordnede ChInfoSeek-prosjektet ser på den naturlige sosiale læringsprosessen som ligger til grunn for utviklingen av barns aktive søking etter informasjon. Hermansen utfyller prosjektet ved å designe tilpassede eksperimenter som undersøker hvilke mekanismer som påvirker utviklingen av informasjonssøkingsstrategier hos barn i tre til fire års alderen.

ChInfoSeek har flere internasjonale samarbeidspartnere, blant annet professor Paul Harris ved Harvard University, og post-doc Samuel Ronfard ved Boston University. I tillegg er prosjektleder Imac Zambrana for tiden gjesteforsker ved Harvard. Formålet med de to oppholdene er for Hermansen å kunne ha en tettere dialog med samarbeidspartnerne i prosessen der dataene analyseres og resultater skrives opp. Samtidig vil det å komme tettere på et svært dyktig fagmiljø innenfor feltet kunne gi nyttig innspill til videre forskning.

Analyse av forskningsundersøkelser

ChInfoSeek-prosjektet er et tverrfaglig prosjekt og involverer både norske og internasjonale forskere innen utviklingspsykologi, språk og utdanning. Prosjektet kombinerer data fra Barns sosiale utvikling (BONDS)-studien med data fra nye undersøkelser med barn i ulike læringssituasjoner.

Det er Hermansen som gjennomfører de nye forskningsundersøkelsene. Omkring 120 barn i alderen tre til fire år er så langt med i prosjektet. Oppholdet ved Harvard vil i første omgang innebære at Hermansen tar med seg data fra første innsamlingsrunde, og analyserer disse i samarbeid med prosjektleder og samarbeidspartnere ved Harvard- og Boston University. Analysene av dataene vil til å begynne med resultere i en forskningsartikkel, for deretter å kunne lede opp til en ny runde med datainnsamling.

Runde to med datainnsamling vil bli gjennomført i Norge høsten 2018 og vinter 2019. Disse nye dataene tar hun så med seg for videre analyse når hun reiser over til Harvard igjen i 2019.

Om ChInfoSeek

ChInfoSeek-prosjektet begynte i 2016 og skal avsluttes i 2020. Prosjektet er ledet av NUBU og gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektleder er Imac Zambrana, førsteamanuensis ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet og forsker ved NUBU. Prosjektet finansieres med midler fra Norges forskningsråd gjennom FINNUT.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring