logo

Søk

NUBUs årsrapport 2020

2020 var preget av koronapandemien, og hvordan vi best kunne hjelpe utsatte barn, unge og familier i den nye situasjonen. Samtidig var det et år fylt med mye spennende arbeid og prosjekter.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter. Dette innebærer å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd og styrke deres psykososiale utvikling og kompetanse.

I NUBUs årsrapport for 2020 kan du lese om vårt arbeid med tjenestestøtte og implementering, formidling og informasjonsarbeid, NUBU i mediene, forskning og utvikling, publikasjoner, samt årsregnskapet.

Du kan også lese om arbeidet med utsatte barn og unge under koronapandemien i 2020, og om de ekstra spørreundersøkelsene som ble sendt ut i den forbindelse, tilknyttet forskningsprosjektene Støtte til mestring og Barns sosiale utvikling.

Her kan du lese årsrapporten for 2020.

Our annual report is also available in English. 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Våre nettsteder

www.swis.no
www.pmto.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2021 | Personvern