logo

Søk

Ny bok om forskningsbasert kunnskap i skolen

Økt bruk av forskningsbasert kunnskap i skolen forutsetter at den oppleves som forståelig og relevant, og det har denne boken til hensikt å gjøre noe med.

Store ressurser legges ned på forsknings- og utviklingsprosjekter som har til hensikt å forbedre praksis for elever og ansatte i skolen. Dessverre viser det seg ofte at prosjektene ikke får ønsket effekt på sikt, og at kunnskapen som framskaffes gjennom forskning ikke benyttes i skolene. Det er altså et gap mellom forskning og praksis. 

Boken Anvendelse av forskningskunnskap er skrevet av Terje Ogden, seniorforsker og tidligere forskningsdirektør ved NUBU, og er en av bøkene i serien Dette vet vi om … Skolen, redigert av Thomas Nordahl og Ole Hansen. Serien presenterer aktuelle pedagogiske temaer med det formål å gjøre forskningsbasert kunnskap om forbedringer av skolen lettere tilgjengelig for pedagoger, lærere og ledere.

I boken tar Ogden for seg flere aktuelle problemstillinger knyttet til bruk av forskningsbasert kunnskap i tiltak i skolen. I første omgang gjør han rede for hva som menes med forskningsbasert kunnskap, og hva som skal til for å kalle et tiltak eller en intervensjon for forsknings- eller evidensbasert. Videre tar han for seg betydningen av god implementering av kunnskapen i skolene, og hva som skal til for å sikre godt implementeringsarbeid som kan gi varige endringer i praksis. I bokens siste del diskuterer Ogden hva som hemmer og fremmer bruk av forskningsbasert kunnskap i grunnskolen.

Boken er nylig utgitt på Gyldendal Akademisk og kan bestilles på forlagets nettsider.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring