logo

Søk

Ny håndbok i familieterapi

NUBU har bidratt med kapitler om FFT og MST i en ny håndbok i familieterapi. – Vi er veldig glade for at denne boken er laget, en helhetlig håndbok på feltet er med på å styrke familieterapi fremover.

Bidrag fra NUBU: Bernadette Christensen, Nina Tollefsen og Anne Lothe Brunstad har bidratt med kapitler om FFT og MST i en ny håndbok i familieterapi.«Håndbok i familieterapi» ble på tirsdag lansert i Oslo. Boka et utgitt av Fagbokforlaget og består av 32 kapitler fra ulike bidragsytere. Del 2 av boka legger fram flere ulike familieterapeutiske tilnærminger og foreldrestyrkende programmer. Her har NUBU bidratt med to kapitler.

Det ene kapittelet tar for seg FFT (Funksjonell familieterapi), og er skrevet av Dagfinn Mørkrid Thøgersen, Anne Lothe Brunstad og Bernadette Christensen. Sistnevnte har også skrevet et kapittel om MST (Multisystemisk terapi) sammen med Nina Tollefsen. 

Viktig å jobbe familieterapeutisk

Under lanseringen framhevet Bernadette Christensen, fagdirektør utviklingsavdeling ungdom, at MST og FFT er familiebaserte metoder fordi utviklingen til ungdom er avhengig av alle rundt seg: Familie, venner, og skole, osv.

– For å få til en endring i familien må man jobbe familieterapeutisk, sa Christensen.

I bokkapitlene med både MST og FFT legges det derfor stor vekt på å beskrive hvordan terapeuten jobber systematisk med:

1. Alliansebygging med hele familien – for å skape håp og tro på endring
2. Motivasjon for endring
3. Ferdigheter til endring gjennom kommunikasjonsøvelser, konfliktløsning, problemløsning, forhandling
4. Opprettholdelse av endring

– At de fullfører behandling i 85 % av behandlingene, viser at måten vi jobber her bidrar til å få til det.

Styrke familieterapi

Det som er annerledes enn mange andre metoder er omfattende opplæring, veiledning og kvalitetssikring som skal sikre at både veiledere og terapeuter følger modellen, for å oppnå best mulig resultater for familiene.

Christensen avsluttet med å si at hun håper kapitlene kan bidra til å forstå hvordan metodene er bygd opp og hva som er viktig behandlingskomponenter.

– Vi er veldig glade for at denne boken er laget, en helhetlig håndbok på feltet er med på å styrke familieterapi fremover.  

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring