logo

Søk

Ny kunnskap om effektene av PMTO-foreldregruppe

Fersk artikkel i Ungsinn -Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge oppsummerer kunnskapen om effektene av tiltaket PMTO-foreldregruppe. Artikkelen konkluderer med at det er et virksomt forebyggingstiltak.

Foto: Colorbox

Hovedfunnene i de inkluderte studiene peker alle i retning av at barnas atferds¬problemer reduseres som følge av tiltaket, samt at foreldreferdigheter styrkes. 

Foreldregruppeintervensjonen har som mål å fo­rebygge og behandle atferdsproblemer hos barn i alderen 3–12 år. Intervensjonen søker å redusere atferdsproblemer hos barn gjennom å fremme god samhandling mellom barn og foreldre, styrke foreldrenes oppdragerpraksis, øke barnas sosiale kompetanse samt og bidra til økt sosial inklude­ring av barna.

Foreldregruppe tilbys til foreldre til barn med begynnende atferdsproblemer, men kan også tilbys til familier som har barn med identifiserte atferdsproblemer. Tiltaket er tilpas­set det kommunale tjenestenivået.

Tiltaket er i godt beskrevet, har god teoretisk forankring og bygger på anerkjente prinsipper og metoder fra PMTO. Utøvelse av tiltaket krever god opplæring, og at tiltakseier har gode systemer for å sikre imple­menteringskvalitet og metodeintegritet.

PMTO–foreldregruppe klassifiseres i Ungsinn på denne bakgrunn på evidensnivå 4 – Tiltak med tilfreds­stillende dokumentasjon på effekt.

Artikkelen er en revisjon av en tidligere beskrivelse av det samme tiltaket i Ungsinn, men er videreutviklet i henhold til tidsskriftets nye kriterier og prosedyrer.

Les artikkelen på Ungsinn her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring