logo

Søk

Ny utgave av KONTEKSTonline

I denne utgaven av tidsskriftet vårt kan du blant annet lese om profesjonell integritet i evidensbaserte skoletiltak, et essay om ulike teorier rundt hjelpetjenester for barn og ungdom, samt et intervju med Bufdirs direktør.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter og psykososiale utvikling, og å motvirke uheldig utvikling.

NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler; samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Å formidle om dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline. Formidling handler ikke bare om spredning av informasjon; formidling representerer en dynamisk bro mellom kunnskap og handling. 

Denne utgaven av KONTEKSTonline

- Diskusjonene om evidensbasert eller kunnskapsbasert praksis har til dels vært preget av konflikter. Andreas Eriksen, postdoktor ved OsloMet diskuterer forholdet mellom begreper som skjønn, dømmekraft og praktisk klokskap, og evidensbaserte tiltak, og kopler den etiske betydningen av profesjonell integritet til evidensbaseringens krav om tiltaksintegritet. 

- Forholdet mellom de mønstre som forskningen tegner opp og variasjonene i de enkelte liv og skjebner, behovet for både teoretisering og sensitivitet for virkelighetens sammensatthet, er Andreas Høstmælingens tema i essayet «Om pinnsvin, rever og barn». 

- Ivar Frønes reflekterer over nye studier av barns ulike evner til på mestre skolen- hvordan bekjempe denne formen for sosial ulikhet?

- I samtale med Kyrre Lønnum ser Ivar Bøe ser på den aktuelle barnevernsreformen – er det ressurser nok i kommunene til den ambisiøse oppgaven: å gjøre tjenestene mer robuste og å overta flere av de statlige oppgavene innen barnevernet?

- Ti prosent av barna i Norge er i løpet av oppveksten i kontakt med barnevernet. Ivar Frønes intervjuer BUFDIRs direktør Mari Trommald om barnevernets utfordringer.

- Forskingsnytt presenterer som alltid kortversjoner av fagartikler og bøker publisert ved NUBU siste halvår, og illustrerer omfanget og bredden i NUBUs virksomhet. 

KONTEKSTonline kan du lese her: nubu.no/KONTEKSTonline
 

Ta kontakt med oss

KONTEKSTonline er ikke et tidsskrift med fagfellevurdering, men et formidlingstidskrift. Vi ønsker oss bidrag til refleksjoner over utviklingen på ulike områder, vi ønsker oss beskrivelser av prosjekter og erfaringer fra praksis. Ta kontakt med redaktør Ivar Frønes eller redaksjonssekretær Inger-Hege Utgarden eller send bidrag til redaksjonen@nubu.no.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring