logo

Søk

Opplæring i ny forebyggingsintervensjon ved NUBU

14 PMTO-terapeuter fra syv TIBIR-kommuner deltar på opplæring denne uken i den nye forebyggingsintervensjonen Støtte til mestring, utviklet av avdeling barn og forskningsavdelingen ved NUBU.

Det er TIBIR-kommunene Brønnøy, Trondheim, Molde, Haugesund, Ringerike, Moss og Lørenskog som deltar. PMTO-terapeutene som får opplæring jobber i kommunalt barnevern, helsetjeneste og PP-tjeneste. Den nye forebyggingsintervensjonen er rettet mot familier som har barn som viser engstelse, tristhet eller samarbeidsvansker, og foreldre som trenger ekstra støtte i sin foreldrerolle. Terapeutene skal i 2020 delta i en forskningsstudie ledet av Truls Tømmerås, NUBU. 

Med utvidelsen «Støtte til mestring» vil engstelige og triste barn, samt familier som strever med den daglige omsorgen bli inkludert i forebyggingsprogrammet TIBIR. Nye og tilpassede komponenter som skal favne hele målgruppen inkluderer:

– Øke foreldres sensitivitet og responsivitet

– Hjelpe foreldre til å regulere egne emosjoner og fungere som sine barns emosjonsveiledere

– Trene foreldre til å støtte sine barn i å mestre sin engstelse, tristhet og sinne

– Sikre familien en forutsigbar hverdag med daglige rutiner og tilpasset oppfølging

Tiltaket utvikles av avdeling barn og forskningsavdelingen ved NUBU

Målsetningen i dette forsknings- og utviklingsarbeidet på NUBU er å utvikle et fleksibelt forebyggende foreldreveiledningstiltak tilknyttet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Det nye tiltaket, Støtte til mestring, skal være fleksibelt i bred forstand:

Det retter seg mot flere målgrupper; familier med barn som viser symptomer på tristhet, engstelse og atferdsvansker og familier med utfordringer knyttet til omsorg, det skal brukes forebyggende på tvers av alder og risikonivå og det skal tilpasses bruk i relevante kommunale tjenester. Hensikten er å samle flere kommunale innsatser i ett program for å styrke og samordne kommuners forebyggende innsatser for sårbare barn og familier. 

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere og klinikere på NUBU, og utvalgte TIBIR-kommuner.

Prosjektgruppen ved NUBU: Det er Truls Tømmerås (t.v.), forsker ved NUBU, som skal lede studien av Støtte til mestring i 2020.Her sammen med (f.h.) Line Ragna Aakre Karlsson, forskningskoordinator, Hanne Laland, spesialkonsulent, Elisabeth Askeland, fri fagstilling, Sissel Torsvik, regionskoordinator Øst, og Anett Apeland, fagdirektør avdeling barn, NUBU. Foto: Kristin Horn Talgø.

Prosjektgruppen ved NUBU: Det er Truls Tømmerås (t.v.), forsker ved NUBU, som skal lede studien av Støtte til mestring i 2020. Her sammen med (f.h.) Line Ragna Aakre Karlsson, forskningskoordinator, Hanne Laland, spesialkonsulent, Elisabeth Askeland, fri fagstilling, Sissel Torsvik, regionskoordinator Øst, og Anett Apeland, fagdirektør avdeling barn, NUBU. (Maria Begôna Gomez, regionkoordinator Øst, NUBU, inngår også i prosjektgruppen, men var ikke tilstede da bildet ble tatt.) Foto: Kristin Horn Talgø.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring