logo

Søk

På fagkonferansen: Om hjemmesitterne

Retten til god skolegang er helt grunnleggende. Like fullt finnes det barn og ungdom som ikke går på skolen. Hvorfor? Og hvordan kan en hjelpe? En av hovedforeleserne, Peter Friberg, forteller om «hjemmesitterne» som faller utenfor.

Årsakene til at en del uteblir fra skolen kan være flere og sammensatte. Men en fellesnevner er uansett at hele familien blir skadelidende når skolegangen ikke fungerer.

Ved Magelungen utviklingssenter i Sverige har en siden 2008 fortløpende arbeidet med å utvikle behandlingsmetoder som skal hjelpe disse barna og ungdommene. Arbeidet har resultert i behandlingsprogrammet HSP (hjemmesitterprogram) – en håndboksbasert behandling som skal hjelpe barn og ungdommer tilbake til en skolegang som fungerer.

Hjemmesittere og veien tilbake

Peter Friberg.Peter Friberg møter vi på Nasjonal fagkonferanse

På åpningsdagen, tirsdag 15. november møter vi ham i hans hovedforedrag: Skolefravær og sosial tilbaketrukkenhet – når skolen og det sosiale livet ikke fungerer lenger.

På onsdagen etter lunsj i et av parallellseminarene, sammen med kollegene hans ved Magelungen. Tittel: Hjemmesittere og veien tilbake – innsatser ved langvarig skolefravær. Hvordan forstå og forandre – ved hjelp av HSP (= hjemmesitterprogrammet).

Samarbeid mellom elev, foreldre og skole

Hjemmesitterprogrammet HSP er basert på et samarbeid mellom eleven, foreldrene og skolen. Behandlingen bygger på kognitiv atferdsterapi og skjer i tre faser; kartlegging, behandling og vedlikehold.

Les mer om Magelungens HSP-behandling og Magellungen HSP-utdanningspakke.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring