logo

Søk

PALS får høyest mulig score i ny kunnskapsoppsummering

Den nye kunnskapsoppsummering av den skoleomfattende modellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) konkluderer med evidensnivå 5 – tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.

Foto: Illustrasjonsbilde Colourbox.

Det er Ungsinn som har foretatt den reviderte kunnskapsoppsummeringen om effekten av den skoleomfattende modellen PALS. Kunnskapsoppsummeringen er oppdatert i henhold til Ungsinns nye prosedyrer og kriterier.

Ungsinn konkluderer med at «både de norske og internasjonale studiene finner at PALS fører til reduksjon i forekomsten av generell og moderat problematferd og i noe grad alvorlig problematferd i skolemiljøet. De norske studiene fant også at ansatte i skolen i større grad tok i bruk positivt støttende reaksjonsmåter etter implementeringen PALS.»

PALS får, blant annet på bakgrunn av dette, høyest mulig score i kunnskapsoppsummeringen. «Modellen imøtekommer kravene for sterk dokumentasjon på effekt for flere av målsetningene ved tiltaket og tiltaket klassifiseres på evidensnivå 5 – tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.»

Grundig teoretisk forankret

Resultatene i kunnskapsoppsummeringen består av en vurdering av tiltaksmodellens beskrivelse, foreliggende effektstudier, forskningsmetodisk kvalitet og implementeringskvalitet. Ungsinn skriver at «PALS-modellen er grundig teoretisk forankret og er godt beskrevet i detaljerte håndbøker, faglitteratur og i øvrig tilleggsmateriell knyttet til opplæring og implementering». Videre at «modellen har gode systemer for å sikre god implementeringskvalitet, noe som gjør det sannsynlig å implementere modellen som forutsatt i praksis».

PALS utvikler og bygger et godt læringsmiljø

PALS-modellen er basert på forskning og kunnskap om hvilke tiltak som er virksomme for å fremme et trygt læringsmiljø og sosial og skolefaglig kompetanse hos elevene. Modellen har også som målsetting å øke de ansattes kompetanse gjennom å utvikle skolen som en lærende organisasjon. De ansatte får grunnleggende opplæring i universelle forebyggende tiltak som kommer alle elevene til gode. I tillegg får de opplæring i individuelle tiltak for de elevene som trenger ekstra sosial eller skolefaglig opplæring og støtte.

PALS er en norsk tilpasning av de skoleomfattende modellene for SW_PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) som blant annet er utviklet ved Universitetet i Oregon. NUBU har videreutviklet og tilpasset modellen for norske forhold, og er ansvarlig for administrering av opplæring og implementering av modellen i Norge.

Her kan du lese hele kunnskapsoppsummeringen fra Ungsinn.

Ønsker du å vite mer om PALS? Her finner du mer informasjon.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring