logo

Søk

PALS hos kunnskapsministeren

Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS) sto på dagsorden da kunnskapsminister Kristin Halvorsen inviterte Atferdssenteret på besøk. Forskningsdirektør Terje Ogden, forsker Mari-Anne Sørlie og spesialrådgiver Anne Arnesen møtte statsråden.

Nå implementerer 137 skoler i hele landet PALS-modellen. I tillegg implementerer 17 skoler PALS Komprimert.

Under møtet fortalte forskningsdirektør Terje Ogden om hvordan Atferdssenteret jobber med forskning, utvikling og implementering av evidensbaserte metoder. Deretter fulgte en redegjørelse for PALS-modellen, som er en skoleomfattende modell for å styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse, forebygge og mestre atferdsproblemer i skolen og som samtidig er en tiltaksmodell for opplæring, veiledning og støtte til elever, ansatte og foresatte.

Kompetanseheving for ansatte

– Modellen innebærer en kompetanseheving for ansatte og tilpassete intervensjoner for elevene som trenger det. Vi fortalte også hvordan vi jobber med å kvalitetssikre gjennomføringen av PALS for å sikre at elevene får det utbyttet som er forventet, forklarer Arnesen.

Forsker Mari-Anne Sørli presenterte den pågående studien Positiv atferdsstøtte i skolen, som er en longitudinell studie med planlagt avslutning i 2012. Til sammen 65 barneskoler deltar i undersøkelsen. Av disse implementerer 28 av skolene den tre-årige PALS-modellen, mens en kontrollgruppe på 20 skoler driver ordinær praksis. Disse skolene deltar også i en separat forskningsstudie, Utvikling av atferds- og mestringsproblemer i skolen. Ytterligere 17 skoler implementerer en mindre omfattende variant av modellen, PALS Komprimert.

Forebyggende og forskningsbasert

– Vi møtte en interessert og engasjert kunnskapsminister som var veldig opptatt av å se hele barnet. Hun understreket også betydningen av å jobbe forebyggende, forskningsbasert og på tvers med skole, psykisk helse og barnevern for å gi alle barn og unge de beste utviklingsmuligheter, oppsummerer spesialrådgiver Anne Arnesen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring