logo

Søk

PALS-konferansen 2023

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge arrangerer Konferanse for positiv læringsstøtte i skolen torsdag 14. september og fredag 15. september på Oslo Kongressenter. Tema for årets konferanse er «Mangfold og muligheter i skolen».

Foto: Colourbox.

Gjennom denne tittelen på konferansen ønsker vi å sette fokus på skolens arbeid med å aktivt skape et læringsmiljø som er åpent for alle elever, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Gjennom inkluderende læringsmiljøer og tilpasset opplæring skaper skolen muligheter for alle elever til å utvikle seg og nå sitt potensial. Mangfold og forståelse kan også gi elevene et bredere perspektiv på verden. Ved å se på mangfoldet i skolen fra et ressursperspektiv kan vi styrke elevenes mulighet til å utvikle seg og utforske sine interesser og evner. Gjennom inkludering og forståelse for ulikhet kan vi skape et læringsmiljø som fremmer toleranse og respekt for andre.

To hovedforelesere er allerede klare.

Terrance M. Scott er professor ved College of Education and Human Development ved University of Louisville hvor han leder Center for Instructional and Behavioural Research in Schools. Etter å ha fullført sin doktorgrad i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oregon i 1994 (med fokus på emosjonelle- og atferdsmessige utfordringer), har Terry Scott over 100 vitenskapelige publikasjoner, inkludert fem bøker som tar for seg spørsmål innen områdene utfordrende atferd og hvordan skolene kan bygge gode systemer for å sikre at elevene opplever mestring i sin hverdag. Han er mye brukt som foredragsholder i USA og rundt om i verden, og er en sentral person i SW-PBIS (PALS) i USA. Vi hadde gleden av å ha Terry Scott som foreleser ved PALS-konferansen i 2013, og mange husker nok godt hans engasjement og levende formidling rundt klasseledelse og utfordrende atferd.

Rhonda Nese er assisterende professor ved Institutt for spesialpedagogikk og klinisk(e) vitenskap(er) ved University of Oregon. Rettferdighet og likeverd i skolen innenfor fler-nivåmodellen (tiltakspyramiden) er sentralt i hennes forskning, sammen med fokus på forebyggende strategier for å forbedre elevenes skolefaglige resultater. For tiden leder hun et forskningsprosjekt som ser på intervensjoner for å redusere ekskluderende praksis av elever som viser utfordrende atferd, forbedre elev-lærer relasjoner og øke tiden som brukes til undervisning i klasserommet. Rhonda Nese er en sentral person i SW-PBIS (PALS) i USA.

Konferansen starter 14. september kl. 09.00 med registrering og avsluttes 15. september kl. 15.00.

Pris: 3000,- kr pr. deltaker (for deltakelse kun en av dagene er prisen kr. 1500,-)  

Earlybirdpris kr. 2500,- Gjelder påmelding før 01.juli 2023 

​Påmeldingslenken er tilgjengelig fra medio mai.

Les mer på www.palskonferansen.no.

Vel møtt!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring