logo

Søk

PALS vurdert av Ungsinn

Nå er den her, Ungsinns vurdering av PALS. – En milepel, sier Anne Arnesen ved Atferdssenteret. Gleden ble ikke mindre ved at PALS-modellen ble klassifisert på evidensnivå 3.

Ungsinn-panelet klassifiserer PALS som «et funksjonelt virksomt tiltak på evidensnivå 3». Ungsinn finner at PALS er «godt beskrevet gjennom flere norske og internasjonale fagartikler, i en egen fagbok og i bokkapitler i tillegg til at det er mye litteratur om den amerikanske PBIS». En finner videre at «det er en logisk sammenheng mellom målsettinger, metodevalg og målgruppe», og at «mekanismene man i PALS antar fører til mindre atferdsproblemer, positive atferdsmønstre og et godt læringsmiljø er forankret i psykologisk og pedagogisk teori og empiri».

En større studie på gang

Det pågår en større evalueringsstudie av PALS med 10 000 elever fra 65 barneskoler over hele landet. Resultatene forventes å være tilgjengelige i 2013, og ved Atferdssenteret ser en ikke bort fra at resultatene fra denne kan heve evidensnivået ytterligere.

Implementeringen

PALS-modellen implementeres etter en grundig strategi, som sikrer at skolene som deltar har de nødvendige forutsetninger for å kunne ta i bruk modellen, og at denne kunnskapen vedlikeholdes over tid. Modellen har også flere kvalitetssikringsrutiner og følger rutinemessig evaluering av implementeringsgrad og kvalitet i hver enkelt skole.

Les hele klassifiseringen og vurderingen på ungsinn.no

Illustrasjon: Ungsinn

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring