logo

Søk

PMTO får høyest score i ny kunnskapsoppsummering

I ny kunnskapsoppsummering blir PMTO (Parent Management Training - Oregon) som individuelt foreldreveiledningstiltak klassifisert på evidensnivå 5 – tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.

Det er Ungsinn som har foretatt den nye kunnskapsoppsummeringen. Denne gangen er det PMTO gitt som et individuelt foreldreveiledningsgtiltak som er gjennomgått. Tiltaket består av ukentlige veiledningsmøter med foreldre.

PMTO er bygget på fFoto: Illustrasjonsbilde Colourbox.orskning og erfaring med hvordan negative samspillsmønstre oppstår i familier, hvordan de opprettholdes over tid og ikke minst, hva som skal til for å redusere eller stoppe denne måten å være sammen på. Målet med PMTO-behandlingen er å stanse eller redusere alvorlig problematferd som barn viser, ved å gjenopprette en positiv relasjon mellom foreldre og barn, slik at det negative familiesamspillet brytes og barnets prososiale utvikling fremmes og styrkes.

Sterk dokumentasjon på effekt 

Ungsinn konkluderer med at «tiltaket er et godt beskrevet tiltak med en systematisk implementeringsstrategi». Videre at «PMTO kan vise til effekter når det gjelder styrking av foreldreferdigheter, styrking av barnas sosiale ferdigheter og reduksjon i atferdsvansker».

Det blir trukket fram i konklusjonen at «grundig beskrivelse og godt utviklete systemer for å sikre implementeringskvalitet er styrker ved PMTO. Likeledes metodene for å sikre metodeintegritet. Disse forholdene øker sannsynligheten for at PMTO er et effektivt tiltak». PMTO som individuell foreldreveiledning klassifiseres derfor på evidensnivå 5  – tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.

Her kan du lese hele kunnskapsoppsummeringen til Ungsinn.

Ønsker du å vite mer om PMTO, finner du det her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring