logo

Søk

PMTO-kurs hjelper fosterforeldre

Mange fosterforeldre som har deltatt på «PMTO-kurs for fosterforeldre» sier at dette er et kurs alle fosterforeldre burde ha: De har blitt tryggere i rollen som fosterforelder og har større tro på at «dette vil gå bra».

Vibeke Wathne, regionskonsulent i vest, og Anette Arnesen Grønlie, spesialkonsulent utviklingsavdeling barn ved NUBU, har skrevet om PMTO-kurs for forsterforeldere. Artikkelen ble nylig publisert i Fosterhjemskontakt, tidsskriftet til Norsk Fosterhjemsforening. Nyttig kurs: Mange fosterforeldre som har deltatt på «PMTO-kurs for fosterforeldre» sier at dette er et kurs alle fosterforeldre burde ha. Foto: Illustrasjonsfoto Colourbox.

Parent Management Training - Oregonmodellen (PMTO) er et forskningsbasert foreldreveiledningsprogram rettet mot foreldrene til barn som har utviklet samspills- og atferdsvansker, eller står i fare for å utvikle dette. Basert på denne metoden er det utviklet et gruppekurs som er tilpasset fosterforeldre, som heter «PMTO-kurs for fosterforeldre».

Målgruppen for PMTO-kurset er fosterforeldre til fosterbarn mellom fire og tolv år som melder sin interesse for et kurs for å forebygge utvikling av alvorlige atferdsproblemer hos fosterbarnet. Kurset er også tiltenkt beredskapshjem som i kortere eller lengre perioder skal ha omsorg for barn.

I en effektstudie fikk kurset svært gode resultater ved at barna viste færre atferdsvansker, økte sosiale ferdigheter og bedre tilpasning til fosterfamilien. Familiene som har fått kurset gjennom de siste 15 årene, har gjennomgående rapportert at de er svært fornøyde.

Denne artikkelen beskriver PMTO-kurs for fosterforeldre, tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom nesten 15 år, erfaringer med implementeringenav kurset og noen tanker om veien videre.

Her kan du lese hele artikkelen: Wathne, V. C. og Grønlie, A. A. (2020) PMTO-kurs for fosterforeldre i Bufetat – implementering og 15 års erfaring. Fosterhjemskontakt nr. 1/2020.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring