logo

Søk

Pris og påmelding til PALS-konferansen 2021

Årets konferanse ønsker å inspirere til hvordan vi kan utvikle et inkluderende skole- og læringsmiljø. I år møtes vi digitalt 16.september og det er nå åpent for påmelding.

Årets konferanse ønsker å inspirere til hvordan vi kan utvikle et skole- og læringsmiljø hvor alle elever opplever at de blir sett og er en del av fellesskapet. Et fellesskap der elevene får tro på egen mestring og utvikler seg både sosialt og faglig.

Gjennom fellesforelesninger og parallellseminarer vil vi se nærmere på hvordan dette felleskapet kan etableres gjennom skolens arbeid med felles verdier, mangfold, positiv læringsstøtte, og hvordan elevene kan medvirke og ta medansvar.

Vi ønsker alle som er interessert i temaet positivt og inkluderende læringsmiljø i skolen velkommen.

Hovedforelesere og parallellsesjoner

I år har vi tre hovedforelesere. Jeffrey Sprague er professor i spesial pedagogikk ved University of Oregon, og vil snakke om kjente og ikke fullt så kjente effekter ved PALS. Han vil også ta for seg lovende praksis og resultater ved å integrere sosial-emosjonell læring, samt forskning på lærernes velvære som en variabel i forståelsen av barrierer for implementering av evidensbasert praksis.

Terje Ogden er seniorforsker ved NUBU, og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Ogden har forsket på og skrevet artikler og bøker om implementering og evaluering av evidensbasert praksis i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge, sosial kompetanse og atferdsproblemer blant barn og unge, samt forebyggende og kompetansefremmende intervensjoner i familier, barnehager og skoler. Han holder foredrag om en inkluderende skole.

Robert Coplan er professor i psykologi ved Carleton University, Ottawa. I foredraget hans «Speaking Up for the Quiet Ones: Shy and Anxious Children at School» vil han ta for seg hvordan sjenanse og engstelse kan utvikle seg hos barn, og ha et særlig fokus på hvordan lærere på best mulig måte kan støtte og hjelpe sjenerte og engstelige barn.

Det vil også være en rekke parallellsesjoner å velge mellom. Temaer som vil bli belyst er skolevegring, hvordan inkluderer elever som viser utfordrende atferd, digital mobbing, elevmedvirkning, hvordan holde trykket med PALS oppe, samt praksisfortellinger fra skoler.

Pris og påmelding

Konferansen arrangeres digitalt 16. september og er nå åpen for påmelding.

Konferansebilletten koster 800 kr per deltaker, men vi har rabatterte priser ved gruppepåmelding.  

En skole som melder på 5 til 8 deltakere vil få 25 % rabatt fra deltaker nr. 5. En skole som melder på 9 eller flere deltakere vil få 30% rabatt fra deltaker nr. 5. 

Priseksempel skole som melder på 8 deltakere:  

800 kr*4 (full pris deltaker nr.1-4)
600 kr*4 (25% rabatt deltaker nr. 5 t.o.m. nr.8)
= 5 600 kr totalt  

Priseksempel skole som melder på 12 deltakere:  
800 kr*4 (full pris deltaker nr.1-4)
560 kr*8 (30% rabatt deltaker nr. 5 t.o.m. nr.12)
= 7 680 kr totalt

Påmelding er bindende. Det vil bli gitt refusjon ved skriftlig avbestilling innen fem (5) virkedager. Etter dette er det ingen refusjon, men du har mulighet til å overføre påmeldingen din til en kollega. 

Lenke til den digitale plattformen for konferansen vil bli sendt ut dagen før konferansen.
Hvis du ikke har mottatt en lenke per e-post, ta kontakt med Kristina Øyen: kristina.oyen@apriil.no.

Hver deltaker vil få en individuell konferanselenke for å sikre at alle kan delta interaktivt og kan ta individuelle valg når det gjelder hvilke parallellsesjoner man ønsker å delta på. Vi oppfordrer likevel de som har muligheten til å sitte samlet slik at dere har muligheten til å drøfte og reflektere over innholdet i presentasjonene.

Se www.palskonferansen.no for påmelding og mer informasjon om forelesere og program.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring