logo

Søk

Pris til mentor Marion

Fra USA tikket meldingen inn. Atferdssenterets store mentor, Dr. Marion Forgatch, får pris for sine betydelige bidrag til familieforskningen gjennom sitt arbeid ved Oregon Social Learning Center.

Når det regner heder og ære over Marion Forgatch, ph.d. og seniorforsker emeritus, drypper det også noe anerkjennelse på Atferdssenteret.

− Marion Forgatch har vært vår læremester på behandlingsmetoden PMTO helt siden oppstarten av senteret. Sammen med ektemannen Gerald Patterson har hun fulgt oss opp gjennom alle år, og vi har reist fram og tilbake til OSLC (Oregon Social Learning Center i Eugene, USA) for å holde oss oppdatert, forteller Elisabeth Askeland.

I samarbeid med Marion og hennes kolleger har Atferdssenteret utviklet et viktig måleinstrument for kvalitetssikring av behandlingsmetoden PMTO i Norge.

− Alle våre kandidater testes opp mot dette instrumentet for å bli godkjent som sertifiserte PMTO-terapeuter, opplyser Elisabeth Askeland.

− Vi som sertifiserer de norske PMTO-terapeutene gjennomgår årlig en reliabilitetstest hvor Marion og hennes kolleger utgjør gullstandarden som vi måler oss opp mot.

Fra sine egne

Det var den amerikanske foreningen for familieterapeuter − American Family Therapy Academy − som slapp nyheten om at Dr. Marion Forgatch nå får foreningens pris for 'Distinguished Contribution to Family Systems Research'.  Den prestisjefylte prisen vil bli utdelt på en prisbankett i mai under selskapets årlige samling.

Kolleger og samarbeidspartnere i det amerikanske fagmiljøet sparer ikke på godordene når de uttaler seg om henne.  Som at hun var blant de første til å se samhandlingsmønstre innenfor familiene som forklaringsfaktorer for samspillet mellom barn og voksne.

− Marion Forgatch er en pioner innenfor intervensjonsforskning og innenfor implementering av evidensbasert praksis, sammenfatter seniorforsker og kollega ved Oregon Social Learning Center (OSLC), Leslie Leve. Andre trekker fram det at hun har tatt for seg tidligere underrepresenterte grupper som alenemødre, stefamilier, kvinner som bor på herberger på flukt fra vold eller hjemløshet, innvandrerkvinner og familier med barn med store psykiske problemer.  Et av hennes programmer, PTC (Parenting through Change), blir nå tilpasset familiene til hjemkomne soldater fra Irak eller Afghanistan.

Internasjonalt

Resultater fra hennes PMTO-relaterte og randomiserte forsøk viser at innsats i familiene – gjennom PMTO – over år har ført til økt levestandard og en nedgang i arrestasjoner, depresjoner og rusbruk. Men ikke bare i USA, og da særlig i Michigan og Kansas, men også i Mexico City og Nederland. Her i Norden er – foruten Norge – både Island og Danmark blant landene som har fått særskilt faglig omsorg fra den store prisvinner. Målesystemet som skal fange opp i hvilken grad terapeutene er trofaste mot PMTO-opplegget, brukes nå av rundt regnet 1 600 praktikere i seks land. Målesystemet skal monitorere framgang og forbedre praksis.

Sjenerøs

Marion Forgatch berømmes ikke bare for sine kunnskaper og ferdigheter. Hun er også en høyst sjenerøs mentor, en rolle hun åpenbart trives i, noe som tydelig framgår av rekken av publikasjoner, hvor hun framstår som medforfatter. Blant sju utvalgte publikasjoner på Marions egen CV på OSLC’s hjemmeside, finner vi – foruten Elisabeth Askeland – også Atferdssenterets egen forskningsdirektør, Terje Ogden, høyt opp på listen – med «The case of Norway» som talende undertittel.

Som en anerkjennelse av sin utadvendte gjerning, mottok hun i 2003 en egen mentorpris fra Foreningen for forebyggende forskning. Fem år senere fikk hun en pris for internasjonalt samarbeid.

En referanse å ta med seg:

Ogden, T., Forgatch, M. S., Askeland, E., Patterson, G. R., & Bullock, B. M. (2005). Implementation of parent management training at the national level: The case of Norway. Journal of Social Work Practice, 19, 319–331.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring