logo

Søk

Rapport fra nordisk forskerkonferanse

Atferdssenteret, Fafo og NOVA arrangerte i fjor høst en nordisk forskerkonferanse om barnevern. Målet var å identifisere udekkede forskningsspørsmål om hjelpetiltak i barnevernet. Nå er rapporten fra konferansen klar.

Rundt åtti personer deltok på den to dager lange konferansen. Deltakerne på konferansen drøftet hvordan ulike metodiske tilnærminger kan utfylle hverandre, hvordan forskningen bør innrettes framover og hvordan det kan etableres bedre kunnskap om virkning av hjelpetiltak og en bedre forståelse av hva man ønsker å oppnå med ulike barneverntiltak.

Åtte av ti barn

Det er hjelpetiltak som dominerer barnevernets arbeid, og åtte av ti barn som mottar hjelp får det i form av et hjelpetiltak. Dette varierer fra økonomisk bistand, barnehageplass, støttekontakt og evidensbaserte programmer som Parent Mangagement Training – Oregon (PMTO) og Multisystemisk terapi (MST).

Bortsett fra effektstudier om virkning av PMTO og MST, er det gjort lite forskning på virkningen av barnevernstiltakene som tilbys i Norge.

Fra ulike miljøer og forskningsfelt

Konferansen ble arrangert av de tre forskningsinstitusjonene på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og samlet forskere som representerte ulike miljøer og forskningsfelt om barnevernets hjelpetiltak. De representerte samtidig forskjellige retninger og tradisjoner, og ett av målene var også å etablere samtale på tvers av ulike forskningsmiljøer med ulik tilnærming til metode. Det vil i etterkant av konferansen bli forsøkt etablert et nordisk forskernettverk.

Fra Atferdssenteret deltok assisterende forskningsdirektør Kristine Amlund Hagen i prosjektgruppen som sto bak konferansen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring