logo

Søk

Rávvagat ja resurssat váhnemiida!

Nå er foreldrehjelpen tilgjengelig også på samisk. I fjor åpnet Atferdssenterets nyeste hjemmeside, pmto.no, med sine nyttige tips og råd til foreldre. Ikke lenge etter var oversetterne i gang.

Som de øvrige oversettelsene, inneholder også denne samiske siden nøyaktig det samme som den originale pmto.no.

Mange foreldre opplever i perioder at barna er krevende, at det blir vanskelig å ha det hyggelig som familie, at hverdagen blir strevsom og mye tid brukes til krangling. Alle foreldre kan tidvis kjenne seg både usikre og maktesløse.

PMTO og TIBIR

På pmto.no finnes nyttige tips for foreldre, hva som kjennetegner barn med atferdsproblemer, og hvordan dette kan møtes gjennom de offentlige tilbudene behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO) og forebyggingsprogrammet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR).

På sidene kan en også lese om andre foreldres erfaringer med å motta denne typen hjelp, og en kan finne ut hvor nærmeste tilbud er for en selv og sin familie.

Tommelfingerregler

Denne hjemmesiden  byr også på en del tommelfingerregler, utviklet  av fagfolk som har jobbet mye med barn og atferdsproblematikk.

Hovedpunktene finner en allerede på forsiden av siden, og det er bare å klikke seg videre om en vil ha litt mere kjøtt på beinet. Her er stikkordene som går igjen på pmto.no

  • Gode beskjeder
  • Oppmuntring og ros
  • Når vi blir sinte – regulering av følelser
  • Være sammen – positiv involvering
  • Sette grenser
  • Problemløsning
  • Ha oversikt – tilsyn og oppfølging
  • Snakke sammen – kommunikasjon med barn
  • Samarbeid med barnehage og skole

Urdu neste!

Etter at versjonene for bokmål og nynorsk var på plass, fulgte oversettelsene til engelsk og polsk. Og nå er altså også den samiskspråklige versjonen her. Neste språk ut er urdu. Her gjenstår bare noen små tekniske finurligheter, så skal også de urdulesende foreldrene få sitt.

Illustrasjon: Anna Fiske for Atferdssenteret

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring