logo

Søk

Rekrutteringen er fullført!

Rorskningsprosjektet Barns sosiale utvikling er i mål med rekruttering av barnefamilier som skal delta i studien. 1 150 familier med barn på 5 måneder er invitert til å delta.

Ved inngangen til 2009 ble det satt strek for rekrutteringen av familier på helsestasjonene i Drammen, Porsgrunn, Skien, Bamble og Tinn.

– I løpet av februar vil alle familiene som deltar i undersøkelsen ha gjennomført det første intervjuet som finner sted ved seksmånedersalder. Det betyr at vi kan begynne å analysere dataene, og i løpet av året forhåpentligvis publisere de første resultatene om barnefamilier i Norge med seks måneder gamle babyer, forteller forsker Ane Nærde. Hun er ansvarlig for studien sammen med forskerkollega Harald Janson ved Atferdssenteret.

Intervjuene med seks måneder

Blant temaene som omhandles ved seks måneders intervjuet er barnets atferd, foreldrenes oppfattelse av barna, ulike forhold i familien, helse og trivsel for familien og barnet, og forhold knyttet til svangerskap og fødsel.

– Vi spør pappa om akkurat det samme som mamma, og er blant annet interessert i å se på samsvaret mellom foreldrenes oppfattelse av barna, forklarer Nærde, som mener at det at fedrene er med på lik linje med mødrene er med på å gjøre studien unik.

Gjennom studien vil en få kunnskap om fedres betydning for barns utvikling.

– Og pappaene møter opp og synes det er viktig å delta, det er vår erfaring så langt, sier Nærde.

Barnehagen som delprosjekt

Forskerne følger også de deltakende barna inn i barnehagen gjennom delprosjektet Barnehagen og barns sosiale utvikling. Det er i alt 130 barnehager som vil gi barnehagetilbud til barna i undersøkelsen. Personalet blir bedt om å svare på spørsmål om barnas utvikling ved to og tre års alder. Over to hundre spørreskjema knyttet til toåringene er allerede besvart av barnehagene. I tillegg gjennomføres det et årlig besøksintervju i hver barnehage.

Parallelt med studien Barns sosiale utvikling pågår også et søsterprosjekt kalt Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling, under ledelse av professor Monica Dalen ved Institutt for spesialpedagogikk. Så langt er over nitti barn med i søsterprosjektet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring