logo

Søk

Relasjoner vs. manualer?

Fellesfaktorer – som terapeutisk allianse og relasjonen mellom terapeut og klient – spiller mindre rolle enn antatt. I marsutgaven av Psykologtidsskriftet leser vi at også konkrete behandlingsprosedyrer må til.

Artikkelen ­er publisert under vignetten Faglig innspill – og signert John Kjøbli og Terje Ogden, henholdsvis forsker og forskningsdirektør ved Atferdssenteret.

Som i Alice i Eventyrland

Diskusjonen om hva som skaper positive endringer i behandlingen av psykiske helseproblemer er ikke ny. Allerede på 1930-tallet vektla psykologen Saul Rosenzweig viktigheten av fellesfaktorer. Akkurat som i Alice i Eventyrland, hvor dodo-fuglen mente at alle i kappløpet hadde vunnet og fortjente en premie, hevdet han at alle terapiformer var like gode og produserte like gode resultater.

Sytti år etter hevdet Wampold (2001) at hele sytti prosent av effekten av ulike terapiformer skyldes fellesfaktorer. Seinere forskning, som den samme Wampold har vært med på å publisere, har imidlertid funnet at fellesfaktorer spiller en langt mindre rolle. Nye overslag viser at prosenten har sunket betraktelig, og at bare sju prosent av effekten kan tilskrives fellesfaktorer.

Ja takk, begge deler

I artikkelen «Fellesfaktorer: ingen kur for alt» trekker forfatterne fram det uheldige i at en debatt lett framtvinger et enten–eller-standpunkt. Begge deler er viktige.

Vellykket terapi fordrer, uansett terapiform, dyktige klinikere, som skaper gode rammer gjennom trygge og gode relasjoner. Men også dyktige klinikere trenger virksomme verktøy for å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer.

Motstanden mot manualer

Motstandere av evidensbaserte tiltak hevder gjerne at disse ikke tar hensyn til fellesfaktorene. Enkelte hevder til og med at skriftlige retningslinjer og manualer er ødeleggende for den terapeutiske alliansen. En ny studie (Langer, McLeod og Weisz, 2011) tyder på at dette er en feilslutning: Bruk av manual i behandlingen av angst og depresjon hos ungdom har vist seg å styrke alliansen i terapien.

De evidensbaserte modellene som fremmes gjennom Atferdssenteret, som Funksjonell Familieterapi (FFT), Multisystemisk Terapi (MST) og Parent Management Training, Oregonmodellen (PMTO), legger alle til grunn at klinikerne skal utvise skjønn og gjøre individuelle tilpasninger.

At disse evidensbaserte metodene også ivaretar fellesfaktorene, er sannsynligvis en viktig grunn til at de har vist seg å ha positive effekter.

Hvem fortjener premie?

Forskningen fra det siste tiåret viser at fellesfaktorer ikke kurerer alt. Og at ingen behandling egner seg for alt.

Legg unødig polarisering til side. Bruk heller kreftene på å lete etter hvor og når ting virker – enten disse er fellesfaktorer eller manualer og prosedyrer. Så vil tiden vise om det vanker premier til alle eller ei.

Kjøbli, J. & Ogden, T. (2013). Fellesfaktorer: ingen kur for alt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 50, 263–265.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring