logo

Søk

Sats på de voksne for å hjelpe barn med atferdsvansker

Effektiv hjelp til barn med atferdsvansker går gjennom de voksne. Studier fra Atferdssenteret viser at når foreldrene samarbeider og får hjelp til å styrke sine foreldreferdigheter, blir barnas atferdsvansker redusert.

– Det handler om å satse på de voksne for å hjelpe barn med atferdsproblemer, sier forsker John Kjøbli.

Tirsdag snakker han om erfaringene med sosial ferdighetstrening som en del av programmet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) under Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse 2009. TIBIR er avledet av PMTO-metoden (Parent Management Training – Oregon). Kjøbli har nylig publisert studier om PMTO og foreldresamarbeid. Sosial ferdighetstrening er en komponent av TIBIR, og også denne viser lovende resultater.

– Forskningen om PMTO tyder på at behandling av atferdsvansker virker bedre hvis behandleren fokuserer på foreldrenes samarbeid, samtidig som foreldrene får hjelp til å styrke foreldreferdighetene sine, mener Kjøbli.

Foreldre som eksperter på egne barn

I PMTO-metoden gjøres foreldre til eksperter på eget barn, mens terapeuten er aktiv støttespiller for foreldrene. Terapeuten og foreldrene møtes hver uke, og fokuserer på det de lykkes med og som virker når de prøver ut nye alternativer for å møte barnets utagering. Ved hjelp av praktiske øvelser trener foreldrene på nye måter å møte barnet på, sammen med terapeuten. De trenes til å opptre konsekvent i forhold til normer og regler i familien, og til å bruke milde, negative konsekvenser når barnet ikke følger forventninger og regler. Samtidig trenes foreldre i å gjenvinne kontroll over seg selv for å sikre at barnet også gjør det.

Foreldrene får støtte til å tilrettelegge og følge opp aktiviteter i og utenfor hjemmet. Ofte er det nødvendig å samarbeide med skole og barnehage.

– Far må på banen!

John Kjøbli fulgte 136 familier som hadde kontaktet barnevernet eller psykisk helsevern på grunn av barnas atferdsproblemer. Alle familiene i studien hadde barn mellom 4–12 år. Barna i studien slet med utagerende atferd som trass, de var ulydige, bannet, slo og opptrådte fiendtlig overfor andre. Foreldrene i Kjøblis studie svarte på spørreskjema, og ble filmet mens de løste oppgaver sammen med barna – det forskerne kaller strukturerte samspillsoppgaver.

Resultatene fra Kjøblis studie tyder på at barnas atferdsvansker ble redusert når foreldrene samarbeidet. Studien viste at når de samarbeidet, tok de i større grad i bruk effektive foreldreferdigheter som gode beskjeder, ros og oppmuntring, positiv involvering og forutsigbar og mild grensesetting. Det reduserer barns atferdsvansker. I tillegg viser det seg at fars positive foreldreferdigheter i seg selv er viktig for å redusere barnas atferdsvansker.

– Resultatene viser at far må på banen, og at foreldre må samarbeide, sier forsker John Kjøbli.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring