logo

Søk

Seks millioner fra Forskningsrådet

Atferdssenteret har fått innvilget seks millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd til en studie om hvilken påvirkning barnehage og hjemmemiljø har på barns læring og sosiale mestring.

Prosjektet er et samarbeid mellom Atferdssenteret og Høgskolen i Vestfold og vil bygge videre på data fra studien Barns sosiale utvikling, en pågående longitudinell studie som startet opp i 2006, hvor mer enn 1100 barn er blitt fulgt siden de var 6 måneder gamle.

Nå vil forskerne finne ut hvilken påvirkning barnehage og hjemmemiljø har på læring og sosial mestring i overgangen fra barnehage til skole.

UTDANNING2020

Søknaden om støtte er gjennomgått av eksterne faglige eksperter på vegne av Norges forskningsråd. Disse gir prosjektet en svært høy score for utforming, nytteverdi og forventete synergieffekter. Støtten er blitt bevilget fra Forskningsrådets program UTDANNING2020, et tiårig forskningsprogram om utdanningssektoren.

Programmet tar sikte på å styrke kunnskapsgrunnlaget for politikkutvikling, forvaltning, profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse og fremme forskning på et høyt vitenskapelig nivå.

Setter stor pris på anerkjennelsen

Atferdssenteret var i sterk konkurranse med andre fremtredende nasjonale forskningsmiljøer, og setter stor pris på denne anerkjennelsen da det tydeliggjør viktigheten av prosjektet.

Les mer om studien Barns sosiale utvikling her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring