logo

Søk

Siste samling i utprøvingen av Grunnmodell for hjelpetiltak

Torsdag og fredag sist uke var kontaktpersoner og ledere fra alle 10 barneverntjenestene som deltar i utprøvingen av Grunnmodell for hjelpetiltak i det kommunale barnevernet samlet for å oppsummere utprøvingen så langt og samsnakke om veien videre.

Samutviklingen og utprøvingen av en Grunnmodell for hjelpetiltak for familier med barn i alderen 4-12 år og unge voksne som trenger ettervern går mot en avslutning, der innspill og erfaringer fra utprøvingsperioden skal vurderes og bidra til en siste justering av innholdet før levering av et endelig forslag til Bufdir i desember. 

Tre kompetansesentre, NUBU, RBUP og RKBU-vest, har på oppdrag fra Bufdir stått for organiseringen av samutviklingen med barneverntjenestene og brukerorganisasjonene, og er ansvarlige for å komme med forslag også til en videre implementering og kvalitetssikring av Grunnmodellen. På den siste samlingen med tjenestene forrige uke kom både kontaktpersoner og ledere fra tjenestene med konstruktive innspill og forslag til justeringer av innholdet i modellen, så vel som ønsker for en videre implementering i barneverntjenestene rundt om i landet.

Det foreløpige forslaget til grunnmodellen består av flere elementer som skal virke sammen i en helhet, og bidra til at barn og unge får riktig hjelp til rett tid. Den inneholder både en struktur for hjelpetiltaksarbeidet og en oversikt over gangen i hjelpetiltaksarbeidet, i tillegg til beskrivelser av rammer og framgangsmåter, aktuelle tiltak og konkrete verktøy. Det er utarbeidet håndbøker som beskriver innholdet i modellen, og konkret visuelt materiell som kan bidra til bedre forståelse og samarbeid mellom kontaktpersoner og barn, ungdom og familier. Målet med en Grunnmodell for hjelpetiltaksarbeidet er at barn, ungdom og familier som trenger hjelp fra barnevernet skal få skreddersydde hjelpetiltak tilpasset deres behov og situasjon. Bedre brukermedvirkning og mer struktur og systematikk i kartlegging og vurdering av barnas og ungdommens situasjon skal bidra til å sikre kvalitet og likeverdighet i tiltakene som tilbys.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring