logo

Søk

Skoleprogram bedrer læringsmiljøet

En kronikk på forebygging.no redegjør for funn fra den store evalueringsstudien av PALS-modellen. Studien viser positive resultater på problematferd, klassemiljø og inkludering i skolen.

Kronikkforfatterne fra Atferdssenteret formidler videre at god implementeringskvalitet er viktig for resultatene.

«Positiv atferdsstøtte i skolen 2007−2012» er på flere måter en unik studie som gir viktig kunnskap om den individuelle utviklingen hos over tolv tusen elever over flere skoleår. Studien omfatter sekstifem norske grunnskoler.

I tillegg til å redegjøre for funnene, slik de framstår i en nylig publisert fagartikkel (Sørlie og Ogden, 2015), problematiseres også visse metodeutfordringer (Sørlie og Ogden, 2014).

Kronikken kan leses på forebygging.no.
Illustrasjon: Colourbox

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring