logo

Søk

Sosialministeriet besøkte Atferdssenteret

En delegasjon fra det danske Sosialministeriet har besøkt Atferdssenteret – for å lære om senterets arbeid med dokumentasjon og implementering av evidensbaserte metoder.

– Det finnes allerede foreldreprogrammer i bruk i  Danmark. Samtidig har vi flere plasseringer utenfor hjemmet i blant annet fosterhjem og institusjoner enn de andre nordiske landene. Plasseringene gir begrensede resultater og koster mye, sier avdelingssjef Anders Lynge Madsen i Sosialministeriet.

– Vi står overfor et skifte på feltet i Danmark. Derfor er vi interessert i å lære mer om den norske modellen. Både hvordan Atferdssenteret har bidratt i implementeringen av de evidensbaserte metodene, og samtidig dokumentert effekten av metodene gjennom forskning.

Desentralisert modell

Den danske delegasjonen var på sju personer fra ministeriets avdelinger for barn og ungdom og dokumentasjon og effekt. Danmark har en desentralisert modell på barne- og ungdomsfeltet. Ministeriet vil nå vurdere muligheten for å utrede en nasjonal strategi.

– Hvorvidt vi vil gå inn for samme sentermodell som i Norge er en politisk avgjørelse, men vi ser fordeler med en slik modell som vi vil reise hjem og forelegge departementets ledelse, sier Lynge Madsen.

Sosialministeriet vil gjerne ha økt bruk av PMTO, MST og PALS i Danmark, men frykter at Danmark kan få light-utgaver av metodene, dersom de ikke får til en tett oppfølging av både implementering og utførelse.

– Slik sett ser vi klare fordeler med sentermodellen, avslutter Anders Lynge Madsen.

– Bekreftende og inspirerende

– Dersom danskene skulle velge å opprette et senter etter modell av Atferdssenteret, er det både bekreftende og inspirerende, sier forskningsdirektør Terje Ogden.

Han møtte den danske delegasjonen sammen med fagdirektørene Bernadette Christensen og Elisabeth Askeland, i utviklingsavdelingene for henholdsvis barn og ungdom, som har ledet implementeringen av MST og PMTO i Norge.

De understreker at en sentral implementeringsstrategi i Danmark vil bidra til å bygge opp økt forståesle for hvorfor det er viktig med implementeringskompetanse.


 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring