logo

Søk

Startskudd for MATCH

Ved Atferdssenteret går nå startskuddet for MATCH. John Weisz og Sarah Kate Bearman skal ruste senterets folk til å møte faglige utfordringer når MATCH nå skal testes ut i Norge.

Atferdsproblemer kan være veldig sammensatte. Et ellers godt evidensbasert program passer kanskje ikke like godt for alle. Et særtrekk ved MATCH er at en velger enkeltmoduler ut fra barnas behov.

Drahjelp & ekspertise

Atferdssenterets MATCH-team er i gang med arbeidet knyttet til å implementere og tilpasse den kliniske manualen til norske forhold, samt det forskningsmessige arbeidet knyttet til å prøve ut og evaluere MATCH i Norge.

Nå får teamet opplæring av beste merke.

John Weisz er en tungvekter innenfor evidensbasert praksis, systematiske kunnskapsoversikter og modulbasert behandling. Flere vil huske Harvard-professoren fra Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse for to år siden, hvor han var invitert til å snakke om nettopp MATCH.

Forsterket med ytterligere MATCH-ekspertise, gjennom Sarah Kate Bearman, gjester han nå Atferdssenteret og deres tverrfaglige MATCH-team, sammensatt på tvers av senterets fagavdelinger.

En første studie

Ukesprogrammet ved Atferdssenteret inneholder drøftinger omkring prosedyrer og kriterier for inklusjon og eksklusjon ved den første norske studien som nå er under planlegging, med John Kjøbli, forsker ved Atferdssenteret, som prosjektleder.

Evalueringen av MATCH i Norge vil skje i samarbeid med professor John Weisz.

Skreddersyr og kombinerer

Utgangspunktet er altså at barn og unge kan ha veldig sammensatte problemer, og at manualer ikke alltid tar høyde for denne kompleksiteten.

MATCHThe Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, or Conduct Problems – er en såkalt modulær intervensjon som skreddersyr og kombinerer komponenter fra ulike evidensbaserte intervensjoner, rettet mot henholdsvis atferdsvansker, angst, depresjon og traumer. Alt ut fra barnas behov og utfordringer.

MATCH har vist god effekt både på internaliserte og eksternaliserte problemer i et utvalg barn fra 6 til 13 år med ulik grad av sammensatte lidelser (Weisz mfl., 2012).

Klikk inn her for (engelskspråklig) bakgrunnsinformasjon om MATCH.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring