logo

Søk

Startskudd for SLEDE-prosjektet

I det nye forskningsprosjektet SLEDE skal forskerne fortsette å følge barna i den longitudinelle studien Barns sosiale utvikling, og i dag var forskerteamet og øvrige involverte samlet til kick-off ved NUBU.

 

 

 

 

 

 

 

- Jeg er kjempestolt av å ha et prosjekt som dette i NUBUs portefølje, sa forskningsdirektør Kristine Amlund Hagen under dagens oppstartsmøte.

 

Videreføring av den omfattende studien

Siden 2006 har forskere ved NUBU fulgt rundt 1100 barn og deres familier gjennom studien Barns sosiale utvikling. Formålet med studien er å fremskaffe kunnskap om utvikling av sosial kompetanse og atferdsproblemer blant barn i Norge. Forskerne har hvert år, siden barna var 6 måneder gamle, gjort intervjuer med foreldrene, gjennomført samspillsobservasjoner med familiene, og samlet inn spørreskjemaer fra barnas kontaktpersoner i barnehage og skole. Dette har til sammen bidratt med dyrebar kunnskap om prosesser ved barns individuelle sosiale utvikling, og på hvordan samspillet mellom barnet, familien og omgivelsene påvirker denne utviklingen. 

Gjennom det nye underprosjektet, kalt SLEDE, skal forskerne ta studien videre i en ny fase – nemlig den viktige overgangen fra barn til ungdomsår. Hvordan har ungdommer i Norge det – og hvordan trives de – med venner, på skolen, i familien og på fritiden? Dette er temaer forskerne nå skal få svar på. I dag inviterte forskergruppen til oppstartsmøte, der de presenterte funn så langt i studien, og hva de ønsker å få vite mer om i videreføringen.


SLEDE-prosjektgruppa: F.v. forskningskoordinator Görel Bringedal, professor Atle Dyregrov, prosjektleder Ane Nærde, forsker Thormod Idsøe og forskningsdirektør Kristine Amlund Hagen (Forskerne Kristin B. Nordahl, Harald Jansson og Terje Ogden var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Finansieres av Norges forskningsråd

Prosjektet, med tittelen Socioeconomic risk, learning and development from infancy through early adolescence (forkortet til SLEDE), finaniseres med støtte fra Forskningsrådets FINNUT-program (Forskning og innovasjon i utdanningssektoren). 

Hele 12 millioner kroner er bevilget til prosjektet, og midlene vil fordeles over de neste fem årene. I løpet av prosjektperioden skal det samles inn nye data, gjøres nye analyser, og en phd-student vil også bli tilknyttet prosjektet. Hovedfokuset for denne viderføringen vil være betydningen av sosial ulikhet for barn og unges psykososiale og skolefaglige utvikling. 

Nye runder med datainnsamling

Allerede våren 2019 starter en ny runde med datainnsamling. Datainnsamlingen vil fortsette langs de samme hovedlinjene som tidligere: Utvikling av barns sosiale kompetanse og atferd, og betydningen av ulike oppvekstforhold for videre utvikling, trivsel og læring. Men denne gangen vil altså forskerne ha en særlig oppmerksomhet rettet mot hvordan dette spiller inn i den tidlige ungdomsalderen, etter å allerede ha fulgt barna fra spedbarnsalder, gjennom barnehage og barneskolen. Ekstra spennende denne gangen er at alt vil skje elektronisk, samt at barna/ungdommene nå selv skal få svare på spørreskjemaene, i steden for foreldrene deres.

Et bredt sammensatt forskerteam 

Flere av NUBUs forskere er involvert i SLEDE-prosjektet. Foruten prosjektleder Ane Nærde, vil også forskerne Kristin B. Nordahl, Thormod Idsøe, Harald Janson, Terje Ogden og Kristine Amlund Hagen være med på denne videreføringen av Barns sosiale utvikling.
Prosjektet vil også ha tilknyttet nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Fra Norge vil Atle Dyregrov fra Senter for krisepsykologi bidra. Internasjonale samarbeidspartnere vil være professor Margaret Owen (University of Texas, Dallas), professor Daniel Shaw (University of Pittsburgh), professor Tracy Vaillancourt (University of Ottawa & McMaster University) og professor Lynn Karoly (RAND).

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring