logo

Søk

Stor interesse for årets PALS-konferanse

Over 900 lærere, skoleledere, ansatte i PP-tjenesten og andre interesserte har meldt seg på til årets PALS-konferanse den 19. og 20. september.

Det ligger an til å bli to innholdsrike dager med både faglig oppdatering, erfaringsutveksling og sosialt samvær når årets PALS-konferanse går av stabelen den 19. og 20. september, i Oslo Kongressenter.

Hovedforelesere er den amerikanske professoren og skolepsykologen Brianna Stiller, som har lang erfaring fra arbeid med PBIS i Eugene, Oregon, professor ved Universitetet i Oslo Jørgen Frost og førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder, Ingrid Lund.

Stiller vil holde to forelesninger, den ene om mobbeforebyggende innsats i PALS-modellen og den andre om systematisk implementering av tiltak på PALS-modellens selekterte og indikerte innsatsnivå. Frost vil i sitt foredrag snakke om leseutvikling; dynamisk kartlegging og opplæring i klasse, mens Lund tar for seg skolens utfordringer og muligheter i møte med det stille atferdsproblemet.

På den to dager lange konferansen blir det også seminarer om blant annet PALS som styringsverktøy for skoleledere, TIPS – teambasert problemløsning, coaching, oppfølging og gjennomføring, PP-tjenestens rolle i PALS-arbeidet, praktiske grep i relasjonsorientert klasseledelse, Sjekk inn – Sjekk ut,  SNAP (Stop Now And Plan) som skolebasert individuelt støttetiltak, og Steg for steg.

For fullt program, se her.

For mer informasjon om hovedforelesere, se her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring