logo

Søk

Stort engasjement rundt årets fagkonferanse

Drøyt fem hundre deltakere gjestet den to dager lange fagkonferansen i Oslo Kongressenter 11. og 12. november, der temaet var skolens betydning for utsatte barn og unge.

Statsråd Solveig Horne (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) åpnet konferansen, og framhevet hvordan skolen  –ved siden av familien – er den viktigste arenaen for en god utvikling.

Tilbakemeldingene under og etter fagkonferansen tyder på at årets valgte tema var både høyaktuelt og etterlengtet i fagfeltet.

Hent ut handouts

Presentasjonene fra konferansen blir nå fortløpende lagt ut på våre konferansesider, etter som vi får dem inn fra foreleserne.

Og så er det bare å sette av datoene for neste års nasjonale fagkonferanse: 10. og 11. november 2015.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring