logo

Søk

Svensk-norsk løft på 580 sider

Hele seks av Atferdssenterets medarbeidere har bidratt på den svenske boka «Att göra effektutvärderingar». – Et resultat av den økende interessen for intervensjonsforskning, sier Atferdssenterets forskningsdirektør, Terje Ogden.

Han har selv deltatt under hele prosessen bak denne innbundne metodeboka på drøyt 580 sider, og jobbet fram disposisjonen sammen med Kristin Amlund Hagen og bokas redaktør, Knut Sundell. Sistnevnte er dosent i psykologi og sosialråd på Socialstyrelsen.

Mange forfattere – mange disipliner

I forordet forteller redaktøren om samarbeidet over grensen og om bokas 21 forfattere, som alle har lang erfaring i effektevalueringer og som til sammen representerer disipliner som psykologi, folkehelsevitenskap, sosialt arbeid, pedagogikk, statistikk, epidemiologi, sosiologi, evolusjonsbiologi, medisin og datakunnskap.

Hundretusener

Hvert år blir hundretusener berørte av psykososiale og pedagogiske intervensjoner. Det kan være etter behandling av misbruk, ulike innsatser for utsatte barn eller i form av leseundervisning i skolen. Bare unntaksvis har disse intervensjonene blitt evaluert, noe som innebærer at vi ikke vet sikkert hvilken effekt de har, eller om enkelte av dem til og med kan skade.

Boka gir detaljert og praktisk veiledning til nytte for alle som er interessert i å lære mer om effektevalueringer, og den rommer også ei omfattende termliste.

Fra forskningsetikk til rapportskriving

Emner som tas opp er forskningsetikk, studiedesign, måleinstrumenter, utvalg og rekruttering av respondenter, datainnsamling, økonomiske analyser, data-analyser og tolkning − og rapportskriving.

Det er ikke planlagt noen egen, norsk utgave av boka. Den svenske utgaven kan bestilles på www.gothiaforlag.se, og det skal etter hvert også bli mulig å laste ned kapittel for kapittel fra nettet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring