logo

Søk

Thormod Idsøe blir ny forskningsdirektør ved NUBU

– Jeg setter stor pris på tilliten jeg er vist, og vil legge til rette for at det høye akademiske nivået ved senteret opprettholdes og videreutvikles, sier Idsøe. 1. april tar han over som ny forskningsdirektør ved NUBU.

Thormod Idsøe er psykolog og i 2007 ble han ferdig med doktorgraden sin fra Universitetet i Oslo. Fram til 2016 var han professor i psykologi ved Læringsmiljøsenteret, hvor han fortsatt er professor II. Siden 2016 har han vært ansatt som forsker 1 ved NUBU. 

 –  De som har bygget opp senteret til der NUBU er i dag har gjort en fantastisk jobb. Forskningsavdelingen under ledelse av Terje Ogden og senere Kristine Amlund Hagen holder et veldig høyt akademisk nivå og har rekruttert meget kompetente medarbeidere, sier Idsøe.

 –  Sammen med det solide arbeidet som blir gjort i de to utviklingsavdelingene ved NUBU sikres dermed et miljø for praksisnær forskning av høy kvalitet som er knyttet til barns utvikling, samt evaluering og implementering av kunnskapsbaserte tiltak.

Da Kristine Amlund Hagen gikk fra å være forskningsdirektør ved NUBU til å bli senterets nye administrerende direktør, søkte Idsøe på den ledige stillingen. Han takket med glede ja da han fikk tilbudet om jobben.

 –  Jeg setter stor pris på tilliten jeg er vist, og vil legge til rette for at det høye akademiske nivået opprettholdes og videreutvikles, fortsetter den nye forskningsdirektøren.

Idsøe ønsker å styrke samarbeidet internt og eksternt, og arbeide for at forskingsresultatene til NUBU i enda større grad blir gjort kjent.

 –  Gjennom god formidling ønsker jeg å arbeide og legge til rette for at forskningen vår blir enda mer synlig for praksisfeltet og befolkningen ellers, slik at virksomheten vår kan være til god hjelp for målgruppene våre.

Forskningsdirektør i en spesiell tid

Fram til nå har arbeidet til Idsøe etter at han begynte ved NUBU blant annet dreid seg om å lede en randomisert kontrollert studie av lavterskeltilbudet «Depresjonsmestring for ungdom – DU», som er finansiert av Finnut-programmet i Norges forskningsråd.

Men arbeidet hans er også særlig rettet mot å studere traumesymptomer blant barn og unge eksponert for mobbing, og han har gjennom mange år vært involvert i nasjonalt og internasjonalt samarbeid knyttet til dette. For tiden bidrar han med denne kunnskapen inn i prosjektet Barns sosiale utvikling. Idsøe er også involvert i utviklingen av det nye forebyggingsprogrammet «Støtte til mestring». Ved siden av dette har han hatt bi-stillinger ved Senter for krisepsykologi i Bergen og ved Folkehelseinstituttet.

Idsøe gleder seg til å ta fatt på jobben som forskningsdirektør, men er også svært klar over at han tiltrer i stillingen i en spesiell tid.

 –  I disse dager vil jeg spesielt benytte anledningen til å rette oppmerksomhet mot situasjonen vi står overfor i forbindelse med covid19. Jeg tenker særlig på sårbare barn og unge som ikke får gå i barnehage, skole eller delta i fritidsaktiviteter.

Han påpeker at utsatte barn og unge dermed mister viktige beskyttelsesfaktorer og kan få det ekstra vanskeligere fremover.

 –  Jeg vil henstille alle oss som jobber med disse målgruppene om å ha et økt fokus på disse barna i tiden som kommer.

Idsøe sier det er viktig å oppfordre til bruk av skolenes og barnehagenes tilbud, helsetjenestenes hjelpetelefoner og chattemuligheter, og kjenne til bruk av alarmtelefon for barn og unge; 116 111. Denne kan også voksne som er bekymret for barn ringe for å få råd og veiledning.

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring