logo

Søk

Tidlig innsats på forebygging.no

Redaksjonen i forebygging.no lanserer nå et eget område tilrettelagt for tidlig innsats. Siden vil favne bredt og innlemme alt fra TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) til det kommunalt baserte BIR (Barn i rusfamilier).

Fra nettstedet BIR (Barn i rusfamilier).En god nyhet, altså, for alle som jobber med barn, ungdom, voksne eller eldre og er opptatt av tidlig forebyggende arbeid. Målgruppen er fagfolk som skal iverksette rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid, samt beslutningstakere innenfor politikk og forvaltning. Nettressursen vil også være aktuell for forskere og studenter.

Fagstoff og nyhetssaker

På forebygging.no/tidlig innsats vil vi finne fagstoff som artikler, kronikker, rapporter og bokomtaler. Og selvfølgelige relevante nyhetssaker, praksiserfaringer og oversikt over statlige føringer. Redaksjonen i forebygging.no vil fortløpende beskrive og publisere aktuelle tiltak og tjenester rettet mot tidlig forebyggende innsats.

Utfordringene kan handle om begynnende rusproblem, atferdsvansker, kriminalitet eller psykiske helseproblemer. Det kan også være bistand til pårørende.

Hele livsløpet

Forebygging.no/tidlig innsats omfatter hele livsløpet fra graviditet til alderdom. Arenaer som lokalsamfunn, barnehage, skole, helsetjenester og barnevern er sentrale.

Forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid. Brukere av tjenesten vil også finne to andre tilrettelagte områder; forebygging.no/handling og forebygging.no/skole. Sammen med forebygging.no/tidlig innsats utgjør de praksisrettete ressurser for universelle og selektive innsatser.

Målsettingene

Målsettingene for det nye området er

  • å være en oppdatert nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelforebyggende og
    helsefremmende arbeid, inkludert tidlig innsats,

  • å formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap, og anerkjente strategier til praktikere og andre brukere av nettstedet,

  • å være en arena for aktuelle og viktige debatter på fagfeltet,

  • å formidle nyheter, aktuelle debatter, presentere eksisterende tiltak og synliggjøre virksomme strategier på fagfeltet, og

  • å være inngangsport for oppdatert oversikt over rapporter, offentlige dokumenter, kurs og konferanser knyttet til fagfeltet

Forebygging.no er en nasjonal tjeneste, initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter Rus Nord–Norge (KoRus Nord).

Illustrasjonsfoto: Hentet fra BIR – Barn i rusfamilier.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring