logo

Søk

Tjue år med familieprogrammet «Familie og skole sammen»

Lynn McDonald ved Middlesex University er første plenumsforeleser på fagkonferansens andre dag, onsdag 16. november. Hun vil snakke om tjue års erfaringer med det programmet hun selv har stått i spissen for å utvikle.

FAST (Families And Schools Together) er et internasjonalt anerkjent familieprogram, hvor målet er å skape felleskap mellom familier og skoler, og derigjennom støtte og fremme barns trivsel og utvikling.

FAST ble lansert for over 25 år siden, og er i dag implementert i 24 land. FAST er et universelt program som tilbys alle barn og deres familier i samme skoleklasse. Det evidensbaserte programmet kan vise til en rekke gode resultater, spesielt i sosialt marginaliserte grupper.

FAST bidrar til:

  • forbedrete forelderferdigheter
  • sterkere bånd mellom foreldre og barn
  • forbedring av barns akademiske ferdigheter 
  • økt sosial kapital hos familien
  • foreldres økte involvering i skolen
  • nedgang i atferdsproblemer

Sosial kapital

En viktig del av FAST er fokuset på den enkelte families sosiale kapital. Sosial kapital kan inndeles i bondingbridging og linking. Bonding går på den nære sosiale kapitalen – som er nettverk og relasjoner mellom relativt like mennesker med felles verdigrunnlag og normer, med høy lojalitet og sosial støtte. 

Bridging sosial kapital går på relasjoner og nettverk mellom mennesker i mer ulike posisjoner. Gjennom bridging kan en få utvidet tilgang til ressurser man ikke har tilgang på gjennom egne nære nettverk.

Linking sosial kapital kopler sammen individer, grupper og organisasjoner på tvers av geografiske grenser og maktposisjoner, slik at enkeltpersoner får enda større tilgang på ressurser. 

Plenumsforedrag og parallellsesjon

På årets nasjonale fagkonferanse vil Lynn McDonald holde plenumsforedraget: «Communities, Schools, Parents and Multi-family Groups: Challenges of Improving Child Mental Health Outcomes with FAST for 20 years and 20 Countries», samt parallellsesjonen: «Training Local Teams of Parents and Professionals to Co-Produce Evidence Based FAST for Outcomes: Social Contextual and Economic Stressors and Cultural Priorities of Refugee and Host Country Families».

 

Portrettfoto Lynn McDonald: Middlesex University

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring