logo

Søk

Venner – gode som gull!

Elever fra Harestua åpnet PALS-konferansen med sang: – Ser du én som er alene, be ham om å være med! Gjengen har levd med PALS siden småskolen.

Salen var fylt til randen ved åpningen av den to dager lange PALS-konferansen, nå med nordisk vri.

– La oss håpe på at dette bare er det første viktige skrittet i et utvidet nordisk samarbeid, sa direktør Terje Christiansen, som heller ikke unnlot å nevne store utfordringer som venter i den videre implementeringen av PALS rundt om ved norske skoler.

Fra observasjonsklasser og «bomberom»

Terje Ogden fortsatte; forskningsdirektøren ved Atferdssenteret, han med både det skarpe forskerblikket og øyet for den gode læreren. Han startet selv som lærer tidlig på syttitallet, og jobbet mange år i osloskolen. Engasjementet for de vanskeligstilte elevene har holdt seg opp til denne dag. Han dro oss gjennom historikken med ulike trender på ulike titall. Fra observasjonsklasser og «bomberom» til dagens modeller for integrering av de marginaliserte elevene.

Tidlig innsats

– Det er viktig å vise en tidlig solidaritet med dem som strever, med de marginale. Det er mye gråsoneproblematikk ute i skolen. Vi ser tidlig disse elevene som kanskje bare er litt vimsete, ukonsentrerte og umodne, sier han. Men det er da det gjelder å følge med – og å sette inn støtet tidlig der det måtte være nødvendig. Om hjelpen ikke blir satt inn i tide, risikerer så altfor mange å havne i den stadig økende gruppen som får dårlig psykisk helse, og som ender som uføre i altfor ung alder.

Vennskap som universalmedisin

Og om det skulle skorte på ressurser til å sette inn omfattende programmer, så start med det aller enkleste: Møt elevene med vennlighet som forebygging, framfor å slå altfor hardt ned om noen trår litt feil. Gode relasjoner mellom lærere og elever er viktig. Samtidig som barnas sosiale utvikling kan være helt grunnleggende. Og ikke minst; vennskap barna imellom. Venner er gode som gull.

– Den som har om bare én venn kan klare det utroligste! Vennskap er som universalmedisin!

Inspirerende ord å ta med seg videre inn i konferansen, som også berører barnehagens betydning for barns sosiale kompetanse, samt forebygging, implementering og organisering av PALS, for bare å nevne noe. På konferansens andre dag skal vi få svar på om PALS svarer til forventningene, samt høre mer om relasjonsbygging og klasseledelse og om hvordan PALS kan relateres til opplæringslovens ord om «Elevenes rett til et godt psykososialt miljø».

Illustrasjon: Colourbox/Atferdssenteret

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring