logo

Søk

Verdensmestere i MST

Da MST-teamene var samlet til nasjonal booster, vanket det en særskilt hyllest til ett av dem; nemlig Trøndelag Sør team 1, som ble kåret til et av verdens beste MST-team!

MST – Multisystemisk terapi − er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom. Behandlingen er et frivillig tilbud innen barnevernet. For noen av ungdommene kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.

Fremragende

Det var under MSTs internasjonale konferanse i Charleston, USA, at det trønderske teamet fikk internasjonal utmerkelse for fremragende innsats og utholdenhet i form av Sustained Excellence Award i kategorien Team Adherence i MST for 2014.

Trøndelag Sør team 1 består av (fra venstre på bildet): Veileder Kjetil Kårstad, terapeutene Marcus Bull, May Britt Aasgård, Anne-Britt Strugstad og Hege Myhre.

Leder Kjetil Kårstad er naturlig nok stolt av teamet, noe han til bufetat.no kommenterte på denne måten:

− Prisen er spesielt hyggelig fordi den baserer seg på vurderingene gjort av alle familiene vi har jobbet med i 2014. Utfra hva familiene svarer, er det samsvar mellom det vi sier vi gjør og det vi faktisk gjør. Dette er selvsagt ikke det samme som å si at vi lykkes med alle saker, men heldigvis lykkes vi relativt bra. Jeg visste at teamet hadde høye skårer, men samtidig er det en rekke andre kriterier som også må være til stede for å komme i betraktning for prisen, så det var overraskende, men ikke desto mindre svært hyggelig.

Prisen er delt ut to ganger tidligere til europeiske team, og begge gangene gikk den til et annet av teamene i Midt-Norge, nemlig MST-Sunnmøre. Denne gangen var det altså Trøndelag Sør team 1 som tok prisen.

− Det må muligens være noe spesielt med lufta i regionen vår, spøkte veileder Kjetil Kårstad, som selv ble belønnet med prisen Outstanding supervisor.

Et hjelpetiltak i hjemmet

MST er et hjelpetiltak innenfor det statlige barnevernet. Familier som trenger hjelp med ungdommene sine, kan søke om dette gjennom det kommunale barnevernet. Tanken er å hjelpe ungdommer og familiene deres der de bor og virker, framfor på et kontor, eller en institusjon.

MST-programmet har detaljerte beskrivelser av hvordan arbeidet skal organiseres og dokumenteres, med krav til kompetanse og rapportering. Kvalitetssikringen skal avdekke om teamene arbeider i tråd med kravene.

Medvirkning er viktig

MST-terapeutene opplever ofte at situasjonen er veldig kaotisk for familier som henvises til MST. Det kan være at noe har oppstått ganske akutt, som gjør at livet til en familie blir snudd på hodet, eller det kan være at familien opplever å få mange, til dels motstridende, råd om hva de bør gjøre.

Ungdommene det gjelder blir helt fra starten av invitert inn og oppfordret til å delta og å komme med ønsker og meninger om alt fra avtaler og regler til belønninger. Alt for å kunne finne løsninger som fungerer for den aktuelle familien.

Som en av terapeutene, Marcus Bull, sier til bufetat.no:

− Det er ikke vi som er ekspert på familien deres. Det vi kan bidra med er kunnskap og erfaring om ulike sammenhenger som er lure å jobbe med, systematikken vår og dessuten er vi jo tilgjengelig for familiene 24/7 når vi er inne i saken, og det hjelper jo det også.

Kjetil Kårstad, lederen for vinnerteamet i Sør-Trøndelag, sammenfatter kjennetegnene på den gode MST-terapeut på denne måten: allsidighet, fleksibilitet og engasjement til jobben.

Foto: Nina Tollefsen

Ler mer om MST.

Kontaktinformasjon til MST-team i hele landet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring