logo

Søk

Viktig overgang fra barnehage til skole

Mange barn har sin første skoledag rett over sommeren. Hva viser forskning at det er viktig å inkludere i overgangen fra barnehage til skole?

  Henrik Daae Zachrisson i paneldebatt under OECD-kongressen i Paris

14.–15. juni arrangerte OECD (Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid) og Ensemble for Early Childhood  i Paris om overgangen fra skole til barnehage. Forsker Henrik Daae Zachrisson ved NUBU deltok i paneldebatt under kongressen.

Kongressen hadde tittelen «2dn International early childhood congress: The transition to school, equity, quality, and innovation», og blir arrangert annethvert år av OECD. Overgangen til skole er et stort skritt i utviklingen til barn, og dette var temaet for kongressen i år. 

Må bygge på forskningsbaserte metoder

I mange land er det tradisjon for å føre tilsyn med kvaliteten og innholdet i barnehager, i tillegg til strukturelle forhold ved barnehagen, slik kommunene gjør i Norge. I den internasjonale diskusjonen om utvikling av politikk knyttet til å sikre en god overgang for barn fra barnehage til skole, diskuteres også behovet for et tilsynssystem for å sikre likeverdig og god overgang mellom barnehage og skole.

–  Vi er flere som argumenter for at dersom et slikt system skal etableres, må det bygge på forskningsbaserte metoder og legge vekt på å sikre kvalitet og likeverdighet på områder som har vist seg viktige for barns overgang, sier Zachrisson.

Under kongressen framhevet han at dette kan være ganske ulike områder i ulike land.

Viktig mViktig kongress: Henrik Daae Zachrisson ved NUBU deltok på kongressen, her sammen med Tove Mogstad Slinde i Kunnskapsdepartementet, og leder for barnehagenettverket i OECD.ed informasjonsutveksling mellom barnehage og skole

Som eksempel på forskning fra Norge, trakk han fram tre funn basert på NUBUs longitudinelle forskningsprosjekt Barns sosiale utvikling. Det første er en artikkel med Imac Zambrana, forsker ved NUBU og for øyeblikket gjesteforsker ved Harvard University, som førsteforfatter.

Artikkelen viser at barn som har gått i en barnehage som legger mye vekt på førskoleaktiviteter som bokstavlek, skriving, tall og former, vurderes å være bedre i regning og lesing i førsteklasse. Dette gjelder i særlig grad barn med atferdsvansker og vansker med selvregulering. (Artikkelen er under vurdering i et vitenskapelig tidsskrift.)

De to andre funnene er beskrevet i artikler med Kyle Demeo Cook fra Educational Development Center i USA, som førsteforfatter.  

–  Vi viser at dersom barnehagen og skolen utveksler både generell informasjon om barnehagen, og spesifikk informasjon om barnet, så går tilpasningen til skole bedre for barna. Vi viser også at god kommunikasjon mellom lærer og foreldre etter skolestart i første klasse fremmer barns tilpasning, forteller Zachrisson.

Men han påpeker at det er vanskelig å vite hvorvidt disse funnene, spesielt vedrørende informasjonsutveksling og kommunikasjon, er særegne for Norge, eller mer generelle.

–  Jeg tenker imidlertid at hvis det skal føres tilsyn med overgangen mellom barnehage og skole, i Norge eller i andre land, er denne typen lokal og nasjonal kunnskap viktig, avslutter han.

Om kongressen

Formålet med kongressen er å være et forum for å dele kunnskap, nytekning og gode metoder i forbindelse med skolegang og utvikling til barn, og å kunne oppmuntre og bidra inn i debatter om skole- og familiepolitikk.

Oppmerksomheten under kongressen var rettet mot at flere og flere land investerer i å forbedre kvaliteten på de tidlige årene hos barn med ønske om å øke kvaliteten og rekkevidden på skolesystemet. Men nye initiativer implementert i enten tidlig barndom eller i skolene er ofte implementert uavhengig av hverandre, og er dermed ikke samkjørte.

Ønsker du å lese mer om kongressen finner du det her.

Artiklene til Kyle Demeo Cook fra Educational Development Center:

Den første artikkelen er trykket i International Journal of Child Care and Education Policy: https://ijccep.springeropen.com/articles/10.1186/s40723-017-0039-5

Den andre artikkelen kommer i august-nummeret av International Journal of Early Childhood.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring