logo

Søk

Vil du bidra til evalueringsstudien av «Mestringskurs for ungdom»?

Jobber du med ungdom? Atferdssenteret inviterer til kurslederopplæring for det kognitivt baserte kurset «Mestringskurs for ungdom» (DU) samt å bidra til evalueringsstudien av kurset.

Fram mot august 2016 skal vi rekruttere 42 fagpersoner som er interessert i å bli DU-kursledere og å delta i en forskningsstudie ved Atferdssenteret. Opplæringen varer i én uke, og tilbys gratis til fagpersoner som takker ja til deltakelse i studien.

Hva er Mestringskurs for ungdom (DU)?

Mestringskurs for ungdom (DU) – tidligere kalt Depresjonsmestring for ungdom (DU) – er et kurstilbud for ungdom 14−20 år med lette eller moderate depresjonssymptomer. Det er et kognitivt basert kurs som følger en fastsatt struktur gitt i en detaljert kursmanual, og som vektlegger ungdommenes egne refleksjoner og aktive deltakelse i gruppen. Kurset består av 8 ukentlige gruppesamlinger, og deretter en 9. samling etter 3 uker, og en 10. samling etter ytterligere 3 uker. Hovedmål for kurset er å redusere symptomer på lett eller moderat depresjon, forebygge utvikling av depresjon eller forebygge tilbakefall.

Hensikten med evalueringsstudien

Gjennom evalueringsstudien av DU ønsker forskerne å finne ut av: 

  • i hvilken grad DU kan redusere depressive symptomer og forbedre akademisk og sosialt funksjonsnivå blant elever i videregående skole
  • i hvilken grad DU kan forebygge frafall blant elever i videregående skole
  • hvorvidt gjennomføring av et slikt tiltak kan øke skolens/lærernes omtanke for denne elevgruppen og deres behov
  • i hvilken grad etnisitet påvirker effekten av intervensjonen

Studien finansieres av Forskningsrådet gjennom programmet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT).

Hva innebærer deltakelse i studien?

De 42 som rekrutteres blir tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen får opplæring i slutten av august 2016, mens den andre gruppen får opplæring våren 2017. I løpet av høsten 2016 må begge gruppene rekruttere 8−12 ungdommer som tilfredsstiller visse inklusjonskriterier, fra 1. eller 2. trinn i VGS. Gruppen som får opplæring i 2016 skal gjennomføre DU-kurs for «sine» ungdommer fra januar 2017. Den andre gruppen, som skal få opplæring på våren vil også gi «sine» ungdommer et tilbud fra januar 2017, men disse tilbys da det som er vanlig praksis ved det aktuelle arbeidsstedet. Begge gruppene må administrere et spørreskjema til «sine» ungdommer ved oppstart av tiltak i januar. På denne måten kan vi undersøke om kurset har effekt for ungdommene som får DU-kurs sammenliknet med dem som får et annet tilbud.

Interessert i gratis kurslederopplæring og å delta i studien?

Forkunnskapskrav til deltakere er minimum tre års høyskoleutdanning innenfor et fagområde som er relevant for arbeid med ungdom og psykisk helse (for eksempel lege, psykolog, sykepleier, pedagog, sosionom, barnevernspedagog, helsesøster, ergoterapeut eller fysioterapeut). 

Er du interessert i DU-opplæring og å delta i prosjektet, meld deg på via e-post til forskningskonsulent Görel Bringedal: g.e.bringedal@atferdssenteret.no.

Har du ytterligere spørsmål om prosjektet, kontakt Görel Bringedal på tlf. 915 27 428,
eller prosjektleder Thormod Idsøe på e-post: thormod.idsoe@atferdssenteret.no.

 

Påmelding så snart som mulig  her er det førstemann til mølla som gjelder!

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring